Психотерапія можливостей в логопедичній практиці

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Островська К. О.ФПЛ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116професор Островська К. О.

Опис курсу

Курс «Психотерапія можливостей в логопедичній практиці» має чітку професійну спрямованість підготовки майбутніх фахівців, які зорієнтовані на роботу із дошкільниками та учнями початкових класів із різноманітними, в т.ч. і важкими порушеннями мовлення та дітьми із різними нозологіями у дошкільних, загальноосвітніх, загальноосвітніх закладах з інклюзивним та інтегрованим навчанням, загальноосвітніх спеціальних закладах, використовуючи методи психотерапії можливостей. Навчальна програма з дисципліни «Психотерапія можливостей в логопедичній практиці» тісно пов’язана з вивченням логопедичної проблематики, психотерапевтичної практики – психотерапії можливостей і представляє поглиблений курс в складі теоретичної та практичної підготовки фахівця.

Критерії оцінювання

Рекомендована література

1. Вступ до спеціальності: Логопедія (Текст): навчальний посібник / І.М. Омельченко, В.В. Тарасун, Л.О. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2011. – 416 с.
2. Бех І.Д. Психологічні умови ефективності виховної дії // Рідна школа. – 1992. – N 1. – C.41-46.3.
3 Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія / А.А. Колупаєва. – К.: «СаммітКнига», 2009
4. Конопляста С.Ю. Ринолалія від А до Я. Монографія/ С.Ю. Конопляста. – К.: Книга-плюс, 2015.
5. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л. М. Проколієнко. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с.

6. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. –К: Академвидав, 2012. – 320с.
7. Логопедія. / [Шеремет М.К., Тарасун В.В., Конопляста С.Ю. та ін.] : за ред. М.К. Шеремет. – [друге видання, перероблене і доповнене] – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.
8. Логопедична робота у дитячому садку/ Упоряд. Г.М. Лисенко. – К.: Шк. світ, 2011.
9. Логопедія: підручник / За ред. М.К.Шеремет . – Вид. 3-тє, перер. та доповн. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015.
10. Малярчук А.Я Обстеження мовлення дітей/ А.Я Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2002.
11. Островська К.О. Індивідуальний маршрут дитини з розладами спектру аутизму. Навчальний посібник / К.О. Островська, І.П.Островський, Х.Я. Сайко. –2017. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 52с.

12. Островська К.О Особливості комунікативної компетентності у дітей з аутизмом та дизартрією / Островський І.П, Сайко Х.Я. // Проблеми сучасної психології. Випуск 11 (43). с. 18-24, 2020
13. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей/ М.А. Савченко. – 3-тє видання, доповнене. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.
14. Соботович Є.Ф. Концепція стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку/ Є.Ф. Соботович // Дефектологія. – 2002. – №1 . – С.2-7.
15. Томчук С.М., Михальченко Н.В. Психологія деструктивних емоційних станів та рефлексії особистості у молодшому шкільному віці: Монографія. – Миколаїв: КП – Миколаївська обласна друкарня, 2008. – 208с
16. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник/ Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К.: КНТ, 2006.
17. Шебанова В.І. Дослідження тривожності в дітей молодшого шкільного віку // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 3. – С. 108 – 117.
18. Kateryna Ostrovska, Igor Ostrovskyi, Khrystyna Saiko. The peculiarities of providing psychotherapeutic assistance to internally displaced persons and anti-terrorist operation participants // Psychological Journal. Vol 6 No 10 (2020). – 29-37.
19. Lesya T. Muzychko, Khrystyna Ya. Sajko, Kateryna Ostrovska. Ukrainian Psychotherapeutic Experience in Overcoming Post-Traumatic Stress Disorder in Military Men // Psychology and education. – 2020. – № 57. – С. 198-202. Scopus
Інтернет ресурси:
https://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/KSSE-63.pdf
https://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/KSSE-62.pdf

Силабус: Психотерапія можливостей в логопедичній практиці

Завантажити силабус