Науковий альманах “Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність”

Альманах Рідна Школа У збірнику наукових праць
Науковий альманах “Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність”
публікуються наукові розвідки з історії і сьогодення української освіти і шкільництва.
Видається з 2001 року.