Вісник Львівського університету. Серія педагогічна

Вісник. Обкладинка  

Вісник Львівського університету

Серія: Педагогічна

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових науккових  видань України  (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 № 1021)

ISSN: 2078-5526

АРХІВ ВИПУСКІВ
Рік заснування: 1969
Проблематика:  друкує оригінальні (раніше ніде не опубліковані) наукові статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем сучасної філософії освіти, теорії та практики виховання учнівської та студентської молоді, дидактики середньої та вищої школи, історії педагогіки, соціальної та корекційної педагогіки, андрагогіки, освітнього менеджменту, порівняльної педагогіки тощо.
Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК  № 3059 від 13.12.2007 р.
Періодичність: 1-2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка
Головний редактор: доктор  педагогічних наук, доцент Наталя Мачинська
Заступник головного редактора: кандидат педагогічних наук, доцент  Дмитро Герцюк 
Відповідальний секретар: кандидат педагогічних  наук, доцент Тетяна Равчина
Члени редколегії:
 1. Стефанія Валясек,  д-р габ., проф.  (Вроцлавський  університет,  Польща)
 2. Григорій Васянович  д-р  пед. наук, проф.
 3. Надія Гапон, д-р філос. наук, проф.
 4. Микола Євтух, д-р пед. наук, проф., академік НАН України
 5. Людмила Васильєва, д-р філол. наук, проф.
 6. Олена Квас, д-р пед.наук, проф.
 7. Тетяна Кошманова, д-р пед. наук, проф. (Мічиганський університет, США)
 8. Вододимир Кемінь, д-р пед.наук, проф.
 9. Лариса Ковальчук, канд.пед.наук, доц.
 10. Наталя Микитенко, д-р пед.наук, проф.
 11. Казимєж Рендзінський, д-р габ., проф (Академія імені Яна Длугоща в Ченстохові (Польща)
 12. Петро Сікорський , д-р пед. наук, проф.
 13. Світлана Цюра, канд.пед.наук, доц.
 14. Беата Щлюз, д-р  габ., проф. ( Жешувський університет, Польща)
 15. Казимєж Шмидт, д-р габ., проф. (Жешувський університет, Польща) ,.
Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет педагогічнолї освіти
вул. Туган-Барановського, 7, к.38    Львів, Україна, 79005
Тел.: (032) 239-42-30
E-mail: pedagogy.faculty@lnu.edu.ua  ;       pedosv.fakultet@ukr.net

Вимоги до електронної публікації випусків “Вісника Львівського університету. Серія педагогічна”