Вісник Львівського університету. Серія педагогічна

Вісник. Обкладинка  

Вісник Львівського університету

Серія: Педагогічна

Збірник наукових праць внесений  до Переліку фахових наукових  видань України (категорія “Б”)  з педагогічних наук  (спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки,  012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за спеціалізаціями), 015 Професійна освіта, 016 Спеціальна освіта, 231 Соціальна робота ) відповідно до Наказу МОН України від 19.04.2021, № 420  (Додаток 3)

ISSN: 2078-5526

АРХІВ ВИПУСКІВ
Рік заснування: 1969
Проблематика:  друкує оригінальні (раніше ніде не опубліковані) наукові статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем сучасної філософії освіти, теорії та практики виховання учнівської та студентської молоді, дидактики середньої та вищої школи, історії педагогіки, соціальної та спеціальної педагогіки, андрагогіки, освітнього менеджменту, порівняльної педагогіки тощо.
Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК  № 3059 від 13.12.2007 р.
Періодичність: 1-2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка
Головний редактор: доктор  педагогічних наук, професор Олена Квас
Заступник головного редактора: кандидат педагогічних наук, доцент  Дмитро Герцюк 
Відповідальний секретар: кандидат педагогічних  наук, доцент Любов Нос
Члени редколегії:
 1. Дайва Аліфанов’єне, проф, д-р філософії  PhD (Шауляйський  університет, Литва)
 2.  Лариса Кальченко, докт. пед. наук, доц.
 3. Отілія Кліпа , проф, , д-р філософії PhD, Університет Стефана Чел Маре (м. Сучава, Румунія)
 4. Тетяна Кошманова, д-р пед. наук, проф. (Мічиганський університет, США)
 5. Лариса Ковальчук, канд.пед.наук, доц.
 6. Марія Лавренова, канд.пед.наук, доц.
 7. Вікторія Лобода, канд.пед.наук, доц.
 8. Наталя Мачинська, д-р пед.наук, проф.
 9. Наталя Микитенко, д-р пед.наук, проф.
 10. Ірина  Мищишин, канд.пед.наук, доц.
 11. Олена Невмержицька, д-р пед.наук, проф.
 12. Любов Нос, канд.пед.наук, доц.
 13. Оксана Осетрова, д-р філос.наук, проф.
 14. Катерина Островська, д-р психол. наук, проф.
 15. Мірослав Півоварчик, доктор, ад’юнкт (Вроцлавський університет, Польша)
 16. Інга Петровська, канд. техн. наук, доц.
 17. Казимєж Рендзінський, д-р габ., проф (Природничо-гуманітарний університет  імені Яна Длугоща в Ченстохові (Польща)
 18. Олена Тринус,  канд.пед. наук, ст. дослідник
 19. Світлана Цюра, канд.пед.наук, доц.
 20. Беата Щлюз, д-р  габ., проф. (Жешувський університет, Польща)
Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет педагогічної освіти
вул. Туган-Барановського, 7, к.38    Львів, Україна, 79005
Тел.: (032) 239-42-30
E-mail:  visnyk.pedagogics@lnu.edu.ua
Сайт Вісника : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/issue/archive
Завантажити Інформаційний  лист  тут…