АКТУАЛЬНО! Літня (дистанційна) заліково-екзаменаційна сесія студентів І-ІІІ курсів заочної форми навчання

_РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ    студентів ІІІ курсу заочної форми навчання спеціальності-012 «Дошкільна освіта»;    спеціальності 016 «Спеціальна освіта»  ( 01.06. 2020 р. –  20.06.2020 р.)

 РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ    студентів І-ІІ  курсів  заочної форми навчання спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»;  013 “Початкова освіта” ;  016 «Спеціальна освіта»; 231 “Соціальна робота”   (08.06. 2020 р. –  30.06.2020 р.)

1 курс заочна форма

2 курс заочна форма

_____________________________________________

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА  ЛІТНЮ  ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ СЕСІЮ   2019-2020 н.р.    

  І курс

012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

 1. Іноземна мова  (ас. Рутар А.І., ас. Знась О.Ф.), 16 год, пр. /ІСПИТ
 2. Основи медичних знань та педіатрія (доц. Матвієнко  С.В.) , 6 год  лекц., 4 пр. /ЗАЛІК
 3. Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики та валеології.  (доц. Матвієнко  С.В.) , 2 год  лекц., 4 пр. /ЗАЛІК
 4. Безпека життєдіяльності (доц. Писаревська  С.В.) , 6 год. лекц., 2 пр. /ЗАЛІК
 5. Психологія загальна, вікова та педагогічна (доц. Сікорська  С.Б.),  4 год. лекц.  6 пр. /ІСПИТ
 6. Дитяча психологія (доц. Сайко Х.Я., ас. Саламон О.Л.) , 8 год. лекц., 8 год пр. /ІСПИТ
 7. Дошкільна педагогіка (доц. Лозинська С.В.)  10 год. лекц, 10 пр. /ІСПИТ
 8. Малювання та ліплення (ас. Кірсанова О.В.), 16 пр.

013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

 1. Іноземна мова  (ас. Рутар А.І., ас. Знась О.Ф.), 16 год, пр. /ІСПИТ
 2. Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики та валеології  (доц. Матвієнко  С.В.) , 4 год  лекц., 6 пр. /ІСПИТ
 3. Безпека життєдіяльності(доц. Писаревська  С.В.) , 6 год. лекц., 2 пр. /ЗАЛІК
 4. Історія педагогіки, теорія та методика навчання (проф. Мачинська Н.І., ас. Шоловій Т.І.) , 6 год.лекц, 4 пр./ІСПИТ
 5. Дидактика та педагогічні технології в початковій школі (доц. Проц М.О.), 6 год.лекц, 4 пр.
 6. Математика з методикою навчання математики в початковій школі (к.п.н. Сірант Н.П.), 2  год.лекц. 10 пр. /ЗАЛІК
 7. Дитяча література з методикою навчання літературного читання (доц. Жаркова Р.Є.)
 8. Основи інтегрованого навчання з методикою (к.п.н. Ростикус Н.П.) , 8 год лекц., 8 год пр
 9. Сучасна українська мова з практикумом  (доц. Крохмальна Г.І.),   10 год. лекц., 10 пр.

016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА»

 1. Іноземна мова  (ас. Висоцька О.Л., ас. Знась О.Ф.), 16 год, пр. /ІСПИТ
 2. Безпека життєдіяльності (доц. Писаревська  С.В.) , 6 год. лекц., 2 пр. /ЗАЛІК
 3. Вікова психологія  (доц. Сікорська  Л.Б), 6 год.пр. /ІСПИТ
 4. Мовленнєві системи та їх порушення (ас. Породько М.І., ас. Дробіт Л.Т.) , 4 год. лекц., 10 пр. /ЗАЛІК
 5. Фізіологія людини (доц. Матвієнко С.В.),, ас. Садоха Н.О.), 10 год. пр. /ІСПИТ
 6. Основи науково-педагогічних досліджень (доц. Петровська І.Р.), 10 год. пр. /ЗАЛІК
 7.  Основи логопедії ( ас. Бущак О.О.) 6 год. лекц., 4 пр.
 8. Основи інклюзивного навчання (доц. Ковний Ю.О.) , 6 год. лекц, 10 пр.
 9. Невропатологія (доц. Матвієнко Ю.О.) , 4 год.лекц, 4 год пр.
 10. Педагогічна психологія (доц. Сікорська Л.Б.), 4 год. лекц., 10 год пр. /ІСПИТ

231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

 1. Іноземна мова  (ас. Висоцька О.Л., ас. Знась О.Ф.), 16 год, пр. /ІСПИТ
 2. Безпека життєдіяльності (доц. Писаревська  С.В.) , 6 год. лекц., 2 пр. /ЗАЛІК
 3. Теорія  соціальної роботи (доц. Корнят В.С.)  6 год.лекц., 6 пр.
 4. НІТ та технічні засоби (доц. Соляр Т.Я.), 6 год. пр. /ІСПИТ
 5. Психологія особистості (доц. Субашкевич І.Р.), 4 год.лекц. 6 пр./ІСПИТ
 6. Основи медіаграмотності  (доц. Субашкевич І.Р.), 4 год.лекц. 6 пр./ЗАЛІК
 7. Генеза  соціальної роботи  (доц. Кальченко Л.В.), 2 год.лекц., 2 пр./ ІСПИТ
 8. Основи наукових соціальних досліджень  (доц. Петровська  І.Р.) , 10 год. лекц.
 9. Загальна та соціальна педагогіка (доц. Кальченко Л.В., ас. Кос О.І.) , 8 год.лекц. , 8 пр.
 10. Деонтологія соціальної роботи (доц. Фалинська З.З.) , 6 год. лекц./ЗАЛІК
 11. Етика і психологія сімейного життя (доц. Субашкевич І.Р.) , 6 год. лекц.,6 год пр.

  ІІ курс

012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

 1. Іноземна мова  (ас. Рутар А.І., ас. Знась О.Ф.), 10 год, пр. /ІСПИТ
 2. Дошкільна педагогіка  (доц. Лозинська С.В., ас. Нежура Т.В.),  6 год. лекц., 6 пр. /ІСПИТ
 3.  Основи природознавства з методикою (доц. Білан  О.І.), 10 год. лекц., 12 пр./ІСПИТ
 4.  Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти (ас. Прихід М.А., ас. Бущак І.М.)  8 год. лекц., 8 год пр. /ІСПИТ
 5. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (асист. Гарасимів Я.Ю.) 4 год.лекц.,4 пр.
 6. Основи науково-педагогічних досліджень (доц. Ковальчук Л.О.)  4 год. лекц., 4 год пр./ІСПИТ
 7. Нові інформаційні технології в дошкільній освіті (доц. Кость С.П.) 4 год лекц., 6 пр.
 8. Література англійською мовою для дітей дошкільного віку (доц. Деркач Ю.Я.( 4 год лекц., 4 пр.
 9. Педагогіка сімейного виховання (доц. Цюра С.Б.)  8 год.лекц., 8 пр. /ЗАЛІК
 10. ДВВС Дисципліни вільного вибору студентами   6 год.  лекц., 4 пр.  /ЗАЛІК* 
 11. ДВВС ІІ “Педагогіка родознавства” доц. Стахів М.О.

013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

 1. Іноземна мова  (ас. Рутар А.І., ас. Знась О.Ф.), 10 год, пр. /ІСПИТ
 2. Основи прирородознавства з методикою навчання (доц. Крива М.В.) 4 год лекц., 6 пр./ІСПИТ
 3. Суспільствознавство та громадянська освіта з методикою (доц. Проц М.О.) , 4 год лекц., 4 пр.
 4. Математика з методикою навчання математики в початковій школі (к.п.н. Сірант Н.П.) , 2 год. лекц. 8 пр./ІСПИТ
 5. Методика навчання української мови мови в початкових класах (доц. Стахів М.О., к.п.н. Ростикус Н.П.) , 10 год. лекц., 10 пр./ ІСПИТ
 6. Трудове навчання з практикумом (ас. Семеряк  Н.В., 14 год пр.) /ЗАЛІК
 7. Теоретичний курс англійської мови (доц. Деркач Ю.Я.)  4 год лекц., 4 пр.
 8. Методика розвитку критичного мислення (доц. Цюра С.Б.)  6 год лекц., 14 пр. /ЗАЛІК
 9. Полікультурна компетентність учителя(англійською мовою  (доц. Деркач Ю.Я.), 4 год. лекц., 4 пр.
 10. ДВВС  Дисципліни вільного вибору студентами, 6 год. лекц, 6 пр.   /ЗАЛІК
 11. ДВВС Педагогіка родознавства Стахів М.О.

016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА»

 1. Іноземна мова  (ас. Висоцька О.Л.., ас. Знась О.Ф.), 16 год, пр. /ІСПИТ
 2. Психофізіологія (ас. Дружинська О.М.) ,  6 год лекц. 12 пр. /ІСПИТ
 3. Нейропсихологія та нейрокорекція (проф. Островська К.О., ст.викл. Островський М.М.) , 8 год. лекц., 14 пр./ІСПИТ
 4. Патопсихологія (ас. Дружинська  О.М.), 2 год лекц., 12 пр. /ЗАЛІК
 5. Основи тифлопедагогіки та сурдопедагогіки (доц. Ковний Ю.Ю., асист. Стасюк Г.Й.) , 10 год. лекц. 8 пр. / ЗАЛІК
 6.  Інформаційні технології та технічні засоби (доц. ЛОбода В.В.), 4 год. лекц., 2 пр.
 7. Онтогенетичні аспекти мовлення (ас. Бущак О.О.) , 8 год лекц.
 8. Психологічна діяльність в особливих умовах (доц. Сулятицький І.В.), 4 год. лекц.
 9. ДВВС Дисципліни вільного вибору студентами, 6 год. лекц, 6 пр. /ЗАЛІК
 10. ДВВС Педагогіка родознавства Стахів М.О.

  ІІІ курс

012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

 1. Філософія (доц. Янкович Т.Я.) / ІСПИТ
 2. Дошкільна лінгводидактика (ас. Табака О М., ас. Кос Л.В.)  / ІСПИТ + Контрольна  робота
 3. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва (доц. Новосельська Н.Т.) , , 8 год. лекц., 8 пр. /ЗАЛІК
 4.  Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (ас. Гарасимів Я.Ю.) , 4 год. лекц, 4 пр. / ІСПИТ
 5. Теорія та методика музичного виховання ( ас. Бущак І.М.),  8 год лекц., 10 пр.
 6. ДВВС Дисципліни вільного вибору студентами, 6 год. лекц, 6 пр.   /ЗАЛІК
 7. ДВВ Критичне мислення 
 8. Практичний курс англійської мови_(доц. Бойко Г.О.)   18 год пр.
 9. Теоретичний курс англійської мови (фонетика, граматика)_(доц. Бойко Г.О.) , 10 год пр. / ІСПИТ
 10.  Країнознавство (доц. Нос Л.С.) , 4 год лекц., 6 год пр.
 11. Основи корекційної педагогіки (доц. Ковний Ю.Є.) , 10 пр.  / ІСПИТ
 12.  Логопедія з практикумом  (ас. Породько М.І.) , 18 год пр.
 13.  Асистування в інклюзивному середовищі  (доц. Ферт О.Г., доц. Лоїк Г.Б.), 4 год. лекц, 6 пр.

 

016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА»

 1. Філософія (доц.Янкович Т.Я..)  6 год. лекц., 4 пр. / ІСПИТ
 2.  Музикотерапія з практикумом та основи логоритміки в роботі дефектолога (ас. Призванська Р.А.), 4 год лекц, 4 пр.
 3. Логопедія з практикумом (ас. Бущак  О.О.) , 8 год лекц, 6 пр. / ЗАЛІК
 4. Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМФПЛ31 Сайко (доц. Сайко Х.Я.),  4 год.лекц., 2 пр.
 5. Спецметодика формування елементарних математичних уявлень та математики (ас. Гарасимів Я.Ю.),  4 год. лекц,  6 пр. / ІСПИТ
 6. Психолого-педагогічна діагностика дітей із ТПМ (доц. Сайко Х.Я.),  4 год. лекц.,  6 пр. / ІСПИТ
 7. Організація психологічної служби в спеціальних освітніх закладах (доц. Музичко Л.Т.), 2  год, лекц., 4 пр, 2 лаб
 8. Основи психопатології та психотерапії в спеціальній освіті(доц. Андрейко Б.В.)  4 год. лекц.,  4 пр., 2 лаб.
 9. Арт-терапія в спеціальній освіті (доц. Рудкевич Н.І.),  8  год. лекц., 10 пр, 4 лаб./ ЗАЛІК
 10. Основи інклюзивної педагогіки  (доц. Ферт О.Г., ст.викл. Дрібнюк Н.Т.)  8 год. лекц., 8 пр.
 11. ДВВС Дисципліни вільного вибору студентами, 6 год. лекц, 6 пр.  * /ЗАЛІК
 12. ДВВ Критичне мислення