Технології роботи з психотравмою за Концепцією Інтегральних методик (КІМ)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Островська К. О.ФПС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Островська К. О.

Опис курсу

Метою нормативної дисципліни «Технології роботи з психотравмою за Концепцією Інтегральних методик (КІМ)» є формування у студентів знань із основних технологій психотерапевтичної роботи згідно Концепції Інтегративної Методології (КІМ) з людьми із психотравмою, шляхи подолання посттравматичних симптомів, соціальна осіб після психотравми, розвиток особистісних якостей майбутнього фахівця спеціальної освіти, оволодіння сучасними технологіями роботи з психотравмою у руслі соціального конструктивізму, вміння вести діалог з людьми, які знаходиться у кризовій ситуації..
Завдання:
– ознайомити студентів із сучасною світовою та вітчизняною системою соціально-психологічної, психотерапевтичної роботи з людьми, які пережили психотравмуючу подію;
– розкрити особливості виникнення та проявів психотравми, а також зв’язок симптомів психотравми з віковими особливостями;
– розкрити засади Концепції Інтегративної Методології (КІМ);
– надати інформацію про методи та прийоми КІМ для підтримки осіб після психотравми; формувати в студентів професійний інтерес до роботи з людьми означеної категорії; вихововувати в студентів таких важливих професійних рис фахівця соціальної роботи, як доброзичливість, тактовність і коректність, відповідальність за результати своєї діяльності, терпіння, здатність до емпатії, повага та любов до клієнтів, професійна чесність та порядність;
– розширювати професійний світогляд студентів, соціально-психологічну ерудицію
– сприяти усвідомленню студентами засобів і напрямків професійного самовдосконалення.

Рекомендована література

1. Основи психотерапії: навчальний посібник // За ред..К. В. Седих, О. О. Фільц – К.: Академвидав, 2016.- 192.с.
2. Туриніна О. Л.Психологія травмуючих ситуацій – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017.- 160 с.
3. Сулятицький І., Островська К., Осьодло В. Психолого-корекційний практикум травм війни: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 396 с.
4. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник / Л. Б. Наугольник. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с.
5. Михальський А. В. Посттравматичний стресовий розлад: історичний огляд / А. В. Михальський, Ю. О. Царьов, 2011. – 688 с.
6. Островська К., Сулятицький І., Островський І., Сайко Х., Сікорська Л. Розвиток психотерапевтичних технологій, реабілітація та консультування учасників операцій Об’єднаних сил – звіт про дослідницький проект Raport z projektu badawczego „Rozwój technologii psychoterapeutycznych, rehabilitacji i poradnictwa uczestników operacji Sił Połączonych” // Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne(Online). – Tom 6,nr 2, 3, 4, czerwiec2020 (Vol. 6 No. June2020. – https://ksse.pwsz.konin.edu.pl/przykladowa-strona
7. Schumann H., Schumann W. Das Konzept Integrativer Methodik. – Hannover, 1995. – 46 s.
8. Dahle K.-P. Psychologische Kriminalprognose. – Berlin: Freie Univ., 2005. – 240 s.
9. Reiser S. das Integrative Balanced-Scorecard-Konzept: die praktische Umsetzung im Krankenhaus. – Berlin, 2003. – 88 s.

Силабус: Технології роботи з психотравмою за Концепцією Інтегральних методик (КІМ)

Завантажити силабус