Положення про факультет

                              

 Положення  про факультет  педагогічної освіти  Львівського національного університету імені Івана Франка  (розглянуто та затверджено Ухвалою Вченої ради  ЛНУ імені Івана Франка, протокол  № 58/11 від 28.11.2018 р.)