Афазіологія

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Островська К. О.ФПЛ-51, ФПЛ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПЛ-51професор Островська К. О.
ФПЛ-51зпрофесор Островська К. О.

Опис курсу

Курс «Афазіологія» спрямований на  науково-методичні засади організації, проведення нейропсихологічного обстеження осіб з мовленнєвими порушеннями, використання результатів указаного обстеження задля забезпечення ефективного корекційно-розвивального або корекційно-відновлювального впливу, зокрема при афазії.

Cистема оцінювання в курсі: критерії, розподіл балів

Рекомендована література

 

  1. Голуб Н.М. Диференційна діагностика мовленнєвих порушень: Методичні рекомендації з курсу “Логопедія” / Н.М. Голуб, О.М. Потамошнєва, Н.П. Хребтова. – Х.: ХНУ імені Г.С. Сковороди, 2007.
  2. Голуб Н.М. До проблеми ранньої діагностики та профілактики порушень в розвитку мовлення у дітей з органічною патологією ЦНС /Зб. наук. пр. ”Медико-психологічні проблеми дефектології “– Херсон, 2001.
  3. Логопедія : підручник. За ред. М. К. Шеремет. [вид. 3-тє, перер. та доповн.]. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2017.
  4. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги. Навчальний посібник, 2006. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 110 с.
  5. Островська К.О. Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом : Монографія / Островська К.О. — Львів: Тріада плюс, 2012. — 520 с. 74. Островська К.О. Терапія і навчання аутичних дітей// Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Збірник наукових праць. – №1 (3). – К.: Університет «Україна», 2004. – С.528–534. 75.
  6. Островська К.О. Методи діагностично-корекційної роботи з дітьми з аутизмом / К.О. Островська // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 9,Т. 1. – Кам’янець-Подільський, «Медобори-2006», 2017. – с.156-167.
  7. Плещук С.В. Скринінгове нейропсихологічне дослідження дітей дошкільного віку / С.В. Плещук. – Кам’янець-Подільський, 2013.
  8. Fridriksson J, Elm J, Stark BC, Basilakos A, Rorden C, Sen S, et al. BDNF genotype and tDCS interaction in aphasia treatment. Brain Stimul. 2018;11:1276–1281. DOI: 10.1016/j.brs.2018.08.009
  9. Norman, R. S., Jaramillo, C. A., Eapen, B. C., Amuan, M. E., & Pugh, M. J. (2018). Acquired stuttering in veterans of the wars in Iraq and Afghanistan: the role of traumatic brain injury, post-traumatic stress disorder, and medications. Military medicine183(11-12), e526-e534. DOI: 10.1093/milmed/usy067
  10. Zhang J, Yu J, Bao Y, Xie Q, Xu Y, Zhang J, et al. Constraint-induced aphasia therapy in post-stroke aphasia rehabilitation: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2017.-12, e0183349.  DOI: 10.1371/journal.pone.0183349

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму