Порядок денний засідання  Вченої ради факультету педагогічної   освіти

24.06.2024 | 22:35

 

                         Вівторок,  25 червня   2024 р., 12.00,  а. 202 (46)                   

                                                                    Порядок денний

1.Звіти голів  екзаменаційних комісій   про підсумки   складання державних іспитів  та захисту кваліфікаційних робіт випускниками   ОС Бакалавр 2024 року

Доп. голови ЕК

012   Дошкільна освіта  Бовт О.Ю.

013   Початкова освіта  Коштура О.О.

016   Спеціальна освіта  проф. Шевченко В.М.

231    Соціальна робота  доц. Танчак Я.А.

  1. Підсумки атестації НПП кафедр факультету у зв’язку із завершенням строкового договору перебування на посадах.

Доп. зав. кафедрами

  1. Підсумки проходження викладачами  кафедр ФПО  підвищення кваліфікації у 2023-24 н.р. і затвердження плану стажування на 2024/25 н.р.

Доп. зав. кафедрами

  1. Про виконання плану підготовки викладачами електронних курсів у 2023/24 н.р.

Доп. зав. кафедрами

  1. Про співпрацю у 2023-2024 н.р. із роботодавцями   щодо удосконалення форм практичної і професійної підготовки майбутніх фахівців за ОПП і ОНП факультету педагогічної  освіти

Доп. гаранти ОПП/ОНП, зав.кафедрами

  1. Звіт про проходження наукового стажування   доцента кафедри  загальної педагогіки  та педагогіки вищої школи Заячук Ю. Д. на факультеті педагогіки Оксфордського університету (м. Оксфорд, Велика Британія)  на період з 01.09.2023 до 30.06.2024 і надання рекомендації  Вченої ради на продовження стажування на період з 1.09.2024 по  30.06.2025 р.
  2. Про надання академічних відпусток аспірантам спеціальностей 011 Освітні, педагогічні  науки, 016 Спеціальна освіта

Доп. зав.кафедрами

  1. Про підготовку до нового 2024-2025  навчального року

Доп. декан  доц. Герцюк Д.Д.

  1. Рекомендація до друку навчальних та наукових видань.
  2. Про підсумки роботи Вченої ради ФПО у 2023-24 н.р.

Доп. голова  Вченої ради доц. Герцюк Д.Д.

  1. Різне

Секретар Вченої ради                                             Неля Сірант