Навчально-наукова лабораторія Нової української школи

  • Про лабораторію
  • Співробітники
  • Методичні матеріали
  • Дослідження

Навчально-наукова лабораторія Нової української школи створена 2021 року з метою підвищення якості теоретичної та практичної підготовки фахівців для роботи  в умовах Нової української школи.

Завдання навчально-наукової лабораторії Нової української школи:

– формувати продуктивне освітньо-наукове середовище Нової української школи;

– підвищувати якість професійної підготовки нової генерації педагогів для загальноосвітньої школи;

– реалізувати освітні програми підготовки  фахівців до інноваційної діяльності в умовах Нової української школи, наукової  тематики кафедри;

– здійснювати підготовку навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;

– проводити наукові дослідження, залучає студентів до наукової роботи.

Основні функції Лабораторії:

Навчально-методичні:

– моделювання освітнього простору Нової української школи, створення наближених до реальності умов організації навчально-виховного процесу початкової школи;

– розробка інтегрованих курсів і спецкурсів, оновлення методик початкової освіти, підготовка навчально-методичної літератури, матеріалів дидактичного супроводу освітнього процесу НУШ;

– проведення зі студентами  практичних і лабораторних занять,  навчальних тренінгів, семінарів, майстер-класів з метою формування ключових компетентностей вчителя  НУШ;

– відпрацювання з учасниками освітнього процесу новітніх практик професійної діяльності, ігрових методик, проєктних та інформаційних  технологій у діяльності вчителя Нової української школи;

– підготовка студентів до проведення педагогічних та виробничих практик;

– консультування студентів та викладачів з актуальних питань впровадження Концепції НУШ, освітніх програм і навчальних планів, використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій тощо.

Науково-дослідні:

– проведення науково-педагогічних досліджень  з проблем  реалізації Концепції НУШ;

– підготовка проєктних пропозицій  щодо розробки  держбюджетної  тематики, отримання індивідуальних та колективних наукових грантів, участі  у програмах академічного обміну тощо;

– організація та проведення наукових заходів (конференцій, семінарів), конкурсів  студентських наукових робіт, олімпіад;

–узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду з реалізації  завдань Нової української школи.

Співробітники

завідувач (сумісник)ПРОЦ Марта Орестівназавідувач (сумісник)

Методичні матеріали

План роботи лабораторії НУШ на 2022-2023 н.р.

Програма регіонального науково-методичного семінару-практикуму: «Освітні технології навчання громадянської та історичної освітньої галузі у початковій освіті» 27.12.22

Програма регіонального семінару «Особливості організації мистецької освітньої галузі у Новій українській школі та дошкіллі» 22.11.22

Програма регіонального семінару «Актуальні питання організації математичної освітньої галузі у початковій та дошкільній освіті»25.10.22.

Програма регілнального семінару_”Освітні технології навчання природничої освітньої галузі у початковій та дошкільній освіті”_27.09.22 р.

План роботи лабораторії НУШ на 2021-2022 н.р.

План роботи лабораторії НУШ на 2023-2024 н.р.

Дослідження

2022-2023 навчальний рік

20 лютого 2023 року у межах співпраці Науково-дослідницької лабораторії початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки та Навчально-наукової лабораторії Нової української школи Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся науково-методичний семінар-практикум «Актуальні питання та проблеми мовно-літературної освітньої галузі». На семінарі були висвітлені актуальні питання підручникотворення з мовно-літературної освітньої галузі, зокрема:

«Буквар» як інструментарій компетентнісно орієнтованого навчання грамоти молодших школярів в умовах Нової української школи: шляхи ефективного впровадження» Автор-доповідач: Чабайовська М.І., Омельченко М.І., Кожушко С.М.

«Особливості дидактичної системи інтегрованого посібника з навчання грамоти «Українська мова. Буквар». Автор-доповідач: Пономарьова К.І.

27 грудня 2022 року у межах співпраці Науково-дослідницької лабораторії початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки та Навчально-наукової лабораторії Нової української школи Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся регіональний науково-методичний семінар-практикум: «Освітні технології навчання громадянської та історичної освітньої галузі у початковій освіті».

На семінарі обговорювалися технології формування громадянської свідомості в учнів початкових класів крізь призму змісту екоцентричної парадигми (доповідач – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Стахів Л.Г.).

Учасники семінару разом із педагогами закладів освіти Львівської та Волинської областей обговорювали особливості організації освітнього процесу в громадянській та історичній освітній галузі. Директор Золочівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів «Школа радості» Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області Завальнюк Г. І. та учителька початкових класів Сухецька Я. Д. поділилися досвідом створення демократичного середовища шляхом проведення уроків просто неба, інтерактивних вистав, групової роботи, формам співпраці з батьками.

Директор Приватної школи онлайн «Твоя Школа»  Словік О.М. розповіла про досвід створення та роботи у волонтерському польсько-українському проекті «Школа онлайн для дітей України».

Щиро дякуємо учасникам семінару і запрошуємо до подальшої співпраці!

22 листопада 2022 року у межах співпраці Науково-дослідницької лабораторії початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки та Навчально-наукової лабораторії Нової української школи Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся регіональний науково-методичний семінар-практикум: «Особливості організації мистецької освітньої галузі у Новій українській школі та дошкіллі».

На семінарі обговорювалися мистецько-краєзнавчі проєкти у системі навчально-виховної роботи закладів освіти м. Львова, шляхи формування творчої особистості здобувача освіти через STREAM-освіту, міжпредметна інтеграція викладання образотворчого мистецтва у початковій школі та інші актуальні питання.

Учасники семінару мали можливість взяти участь у трьох майстер класах: виготовлення театру тіней та новорічної листівки, мистецтво створення звуків.

 

25 жовтня 2022 року у межах співпраці Науково-дослідницької лабораторії початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки та Навчально-наукової лабораторії Нової української школи Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся регіональний науково-методичний семінар-практикум: «Актуальні питання організації математичної освітньої галузі у початковій та дошкільній освіті». До семінару-практикуму долучилося понад 100 учасників, серед яких співробітники Інституту педагогіки Національної академії, Українського інституту розвитку освіти, викладачі та здобувачі вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та Волинського національного університету імені Лесі Українки, учителі та вихователі Волинської, Львівської та Херсонської областей.

На семінарі обговорювалися технології формування умінь роботи з даними на уроках математики, способи роботи з фактами на прикладі поєднання математичної та природничої грамотності. Педагоги початкових шкіл Львівської, Херсонської та Волинської областей поділилися досвідом організації інтерактивного навчання, створення інтерактивних аркушів, проведення дидактичних ігор у початковій школі, а також роботи з логіко-математичного напряму з дітьми дошкільного віку.

27 вересня 2022 року у межах співпраці Науково-дослідницької лабораторії початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки та Навчально-наукової лабораторії Нової української школи Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся регіональний науково-методичний семінар-практикум: «Освітні технології навчання природничої освітньої галузі у початковій та дошкільній освіті». На семінарі обговорювалися теоретичні аспекти та особливості впровадження  природничої освітньої галузі у початковій та дошкільній освіті (доп. Н. М. Джура), вектори реалізації природничої освітньої галузі в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» в 1-4 класах (доп. Л.П. Лисогор), досвід упровадження міжпредметні STEM-декад (доп. Г. В. Дудіч), секрети вчителя при вивченні природничої галузі у початковій школі (доп. Л.М. Андрушко), дослідження природи як пізнавальної цінності у досвіді роботи вихователя старшої дошкільної групи ПШ «Дзвіночок» ЛМР (доп. О.С. Косюта).

Семінар є першим у циклі регіональних науково-практичних семінарів, присвячених актуальним питанням освітніх галузей у початковій та дошкільній ланках освіти. Тож запрошуємо слідкувати за оголошеннями і брати участь у наступних семінарах.

2021-2022 навчальний рік

15 листопада 2021 року в межах співпраці кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та Ліцею № 21 Львівської міської ради було проведено науково-методичний семінар-практикум «Ключові компетентності школяра: нова українська школа» (дистанційно на платформі Zoom). З вітальним словом на окресленням наріжних питань науково-практичної зустрічі виступила Звежинська Валентина Георгіївна, директор Ліцею № 21 ЛМР. Семінар складався з двох частин: наукове підґрунтя питання у доповіді розкрила Мачинська Наталія Ігорівна, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти, доктор пед. наук, професор. Практичну реалізацію компетентнісного підходу школяра охарактеризували у доповідях вчителі Ліцею № 21 ЛМР та батьки учнів.

Інформація про подію та фото: https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/naukovo-metodychnyy-seminar-praktykum-kliuchovi-kompetentnosti-shkoliara-nova-ukrainska-shkola

 

24 листопада 2021 року в межах співпраці кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та Ліцею № 28 Львівської міської ради було проведено науково-методичний семінар-практикум «Формувальне оцінювання: від теорії до практики» (дистанційно на платформі Zoom). Семінар складався з двох частин – теоретичної та практичної складових. Теоретичні аспекти формувального оцінювання Проц Марта Орестівна, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти. Досвідом формувального оцінювання учнів початкової школи поділилися вчителі Ліцею № 21 ЛМР.

Інформація про подію та фото: https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/naukovo-metodychnyy-seminar-praktykum-formuvalne-otsiniuvannia-vid-teorii-do-praktyky

 

28 грудня 2021 року у навчально-науковій  лабораторії Нової української школи Львівського національного університету імені Івана Франка з викладачами кафедри початкової та дошкільної освіти відбулася освітня інтерактивна гра «Рецепт демократії». Метою гри є побудова демократичного суспільства. Гра дозволяє у цікавий спосіб ініціювати дискусію на тему демократії та громадської активності. Організатором гри була Проц Марта Орестівна, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, завідувач навчально-наукової лабораторії Нової української школи. Щиро дякуємо за цікаву ідею та дидактичні матеріали Фонду «Освіта для демократії» та Громадській спілці «Громадські ініціативи України».

Інформація про подію та фото: https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/pedahohichni-innovatsii-na-kafedri-pochatkovoi-ta-doshkilnoi-osvity

 

5 травня 2022 року у роботі ІV-ї Міжнародної науково-практичнрї конференції “Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи” в межах співпраці навчально-наукової лабораторії Нової української школи Львівського національного університету імені Івана Франка та лабораторії  початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки відбувся майстер-клас  «Лайфхаки дистанційного навчання в Новій українській школі».

Організатори майстер-класу:

* Валентина Вітюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики початкової освіти (Волинський національний університет імені Лесі Українки).

* Ірина Кашуб’як, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики початкової освіти (Волинський національний університет імені Лесі Українки).

Інформація про подію та фото: https://lnu.edu.ua/rozpochala-robotu-iv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-pedahohichnoi-osvity-realii-novi-idei-ta-perspektyvy/

 

17 травня 2022 року в межах роботи Навчально-наукової лабораторії Нової української школи відбувся онлайн-семінар «Навчання в умовах війни» для учителів м. Львова, викладачів та магістрів кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Під час семінару з доктором філософії, асистентом кафедри початкової та дошкільної освіти Лущинською О.В. розглядали актуальні питання сьогодення: як розмовляти з дітьми про війну, організовувати освітній процес в умовах воєнного стану, які інформаційно-комунікативні технології, освітні платформи можна використовувати для навчання, яким чином співпрацювати з батьками та ін. Семінар відбувся у формі відкритого діалогу з обміном досвіду та інтерактивним дистанційним чаюванням.

Інформація про подію та фото: https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/naukovo-metodychnyy-seminar-navchannia-v-umovakh-viyny-2