Лабораторія ресурсний центр з інклюзивної освіти ЛНУ імені Івана Франка

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Ресурсний центр з інклюзивної освіти 

Ресурсний центр з інклюзивної освіти створений з метою поширення принципів інклюзивної освіти в академічному середовищі, формування інклюзивної компетентності у суб’єктів освітнього процесу, координації зусиль адміністрації Університету, факультетів, підрозділів, органів студентського самоврядування щодо створення належних умов для задоволення освітніх потреб студентів з особливими освітніми потребами.

Завдання Ресурсного центру:

  • Організація та здійсення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо головних засад філософії інклюзивної освіти;
  • Консультування та підтримка студентів та викладачів щодо інклюзивного навчання та забезпечення доступності навчального процесу;
  • Організація навчальних заходів для студентів та викладачів з питань інклюзивної освіти;
  • Проведення наукових досліджень з проблеми формуваня інклюзивного навчального середовища;
  • Розробка та впровадження інклюзивних педагогічних технологій та підходів до навчання.

Положення Про Ресурсний центр з інклюзивної освіти (нова редакція).  Затверджено  Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка (протокол № 45/3  від 30 березня 2023 р.)

Співробітники

завідувачЛИТВИНЕНКО Ольга Юріївназавідувач