АКТУАЛЬНО! ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ. ІІ ЕТАП ( 6.04.-24.04.2020 р.)

ДИСТАНЦІЙНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗАНЯТЬ  СТУДЕНТАМИ І-У КУРСІВ  ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ  ОСВІТИ  ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  НА ЧАС КАРАНТИНУ  з  06.04  до 24.04. 2020 р.

                                Теми навчальних  дисциплін, які   відповідно до  робочого навчального плану і розкладу занять виносяться на самостійне  опрацювання студентами 

                                                                І курс

Спеціальність  012 Дошкільна освіта 

 1.  Анатомія, фізіологія та патологія дітей  з основами валеології (доц. Матвієнко С.В.)
 2. Психологія дитяча_(доц. Сайко Х.Я.,  асист. Саламон О.Л.)
 3. Психологія  загальна , вiкова_та_психологічна  (доц. Сікорська Л., доц. Сайко Х.) .
 4. Основи медичних знань та педіатрії (доц. Матвієнко С.В.)
 5. Дошкільна педагогіка (доц. Лозинська С.В., ас. Нежура Т.В.)
 6. Безпека життєдіяльності (доц.  Писаревська С.В, ас. Ващук В.В., ас. Третяк О.І.)
 7. Iнозема мова  Красільнікова (А. В. Рижа. О. С. Матвієнків) Іванейко У. І. Знась О.Ф Джулик.О. Мікула О.І.

Спеціальність 013 Початкова освіта

 1. Охорона Безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа (доц. С.В.Писаревська,)
 2. Математика з методикою навчання (к.п.н.Сірант Н.П.)
 3. Iнозема мова Красільнікова (А. В. Рижа. О. С. Матвієнків) Іванейко У. І. Знась О.Ф Джулик.О. Мікула О.І.
 4. Історія педагогіки, теорія та методика виховання_(доц._Новосельська_Н.Т., асист. Т.-М.І.Шоловій)
 5. Анатомія, фізіологія дітей  з основами генетики та валеології   (доц. Матвієнко С.В.)
 6. Дитяча_література_з методикою дітературного читання  (проф.. Мацевко Л.В., доц._Жаркова Р.) 
 7. Сучасна українська мова (доц. Стахів М.О.)

Спеціальність 016  Спеціальна освіта

 1. Безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа(доц. С.В.Писаревська, О. Бардін)
 2. Мовленнєві системи та їх порушення (доц. Рудкевич Н., ас. Дробіт Л.)
 3. Основи науково-педагогічних досліджень (доц. Петровська І.)
 4. Iноземна мова Красільнікова (А. В. Рижа. О. С. Матвієнків) Іванейко У. І. Знась О.Ф Джулик.О. Мікула О.І.
 5. Вiкова психологія  (доц. Сікорська Л.Б., доц. Сайко Х.Я.) 
 6. Фізіологія людини (доц. С.В.Матвієнко, ас. Садоха Н.О.)
 7. Педагогічна психологія (доц. Сікорська Л., доц. Сайко Х)

Спеціальність 231 Соціальна робота

 1. Основи медіаграмотності_(доц. Субашкевич І.Р.) 
 2. Безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа(доц. С.В.Писаревська, ас. Кіт І.)
 3. Деонтологія соціальної роботи  (доц. З.З.Фалинська, асист. Столярик О.Ю.)
 4. Iнозема мова Красільнікова (А. В. Рижа. О. С. Матвієнків) Іванейко У. І. Знась О.Ф Джулик.О. Мікула О.І.
 5. НІТ та технічні засоби навчання (доц. Т.Я. Столяр)
 6. Генеза соціальної роботи  (доц. Л.В.Кальченко, асист. Верхоляк М.Р.)
 7. Психологія особистості (доц. Субашкевич І, ас. Цимбала О.) 

____________________________________________________________________________________________________                           

                                           ІІ курс

Спеціальність  012 Дошкільна освіта

 1. ДВВ: Педагогіка родознавства (доц. Стахів М.О.); Формування лідерських якостей особистості (доц. О.В,Карамманов)
 2. Педагогіка сімейного виховання (доц. Цюра С.Б.) доц. В.С.Федина-Дармохвал  Лещак Т.В.
 3. Іноземна мова Джулик.О., Ротон Н.Р.Знась О.Ф (А. В. Рижа. О.С. Матвієнків) Іванейко У  Красільнікова О.М.     Мікула О.І.
 4. Дошкільна педагогіка (доц. Лозинська С.В., ас. Нежура Т.В.)
 5. Основи природознавства з методикою (доц. Джура Н.М.)
 6. Теорія та методика фізичного виховання та волеологічної освіти (М.Прихід, І. Бущак)

Спеціальність 013 Початкова освіта

 1. Трудове  навчання з практикумом ( ас. Назарук Л.М., Шоловій Т.)
 2. ДВВ: Педагогіка родознавства (доц. Стахів М.О.); Формування лідерських якостей особистості (доц. О.В.Караманов)
 3. Основи здоров’я з методикою навчання (доц. Крива М., ас. Ковалишин О.)
 4. Іноземна мова Ротон Н.Р._ Джулик.О. (А. В. Рижа. О.С. Матвієнків) Іванейко У  Красільнікова О.М.    Знась О.Ф Мікула О.І.
 5. Математика з методикою навчання (к.п.н. Сiрант Н.П.)
 6. Основи природознавства з методикою навчання (доц.Крива_М.)
 7.  Методика навчання української мови в початкових класах з каліграфією (доц.М.О.Стахів, асист. Ростикус Н.П.)  

 

Спеціальність 016  Спеціальна освіта

 1. Патопсихологія (О.В.Дружинська, ас. Саламон О.Л. )
 2. Основи тифлопедагогіки та сурдопедагогіки (доц. Ковний  Ю.Є.)
 3. ДВВ: Педагогіка родознавства (доц. Стахів М.О.); Формування лідерських якостей особистості (доц. О.В.Караманов)
 4. Іноземна мова Ротон Н.Р. (А. В. Рижа. О.С. Матвієнків) Іванейко У  Красільнікова О.М.    Джулик.О. Знась О.Ф Мікула О.І.
 5. Психофізіологія (О.В.Дружинська, ас. Дробіт Л.Р., ас. Саламон О.Л.)
 6. Нейропсихологія та нейрокорекція  (проф. Островська К.О., ас. Дробіт Л.Р.)

 

Спеціальність 231 Соціальна робота

 1. ДВВ: Педагогіка родознавства (доц. Стахів М.О.); Формування лідерських якостей особистості (доц. О.В.Караманов)
 2. Соціальний супровід осіб у центрах денного перебування та підтриманого проживання (проф. Островський І.П.)
 3. Соціальна робота в центрах соціальних служб (доц. Бордіян Я., асист.О. Кос)
 4. Іноземна мова Ротон Н.Р._ (А. В. Рижа. О.С. Матвієнків) Іванейко У  Красільнікова О.М.    Джулик.О.  Знась О.Ф Мікула О.І.
 5. Соціальна _профiлактика девіантиої поведінки  (доц.Л.В.Кальченко, ас. Кос О., ас. О.Цимбала)
 6. Технології соціальної роботи в Україні та світі (доц. Кальченко Л.В., ас. Кос О.)
 7. Основи соціально-правового захисту особистості (доц. Ковний  Ю.Є.)

 __________________________________________________________________________________________

ІІІ курс

Спеціальність Дошкільна освіта

  23.03-19.04  – педагогічна практика 

 1.  Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва(доц. Новосельска Н.) .
 2. ДВВС   (доц. Мищишин І.   ….
 3. Філософія (доц. К.Откович, доц. Наконечний А.Р. )
 4. Дошкільна лінгводидактика  (Табака О., Кос Л.) 
 5. Теорія і методика формування елем. мат.уявлен  (Гарасимів Я.Ю.)
 6. Основи корекційної педагогіки (доц. Ковний Ю.О., ас. Дрібнюн Н.)
 7. Теоретичний курс англійської мови (фонетика, граматика) – доц. Бойко Г.О.

 

Спеціальність 013 Початкова освіта

  

 1. ДВВС   (Мищишин І.   ….
 2. Риторика та культура мовлення педагога (доц. М.О.Стахів)
 3. Методика інтегрованого навчання (асист.Н.П.Ростикус, ас. Андрушко Л.)
 4. Філософія  (доц. К.Откович)
 5. Основи інклюзивної педагогіки (доц. Ферт О.Г., доц. Лоїк Г.
 6. Диференційоване викладання та стандартизоване оцінювання в інклюзивному середовищі (доц. Ферт О.Г., ас. Лозинський В.Є.)
 7. Іноземна мова з практикумом (доц. Г.О.Бойко)

 

Спеціальність 016  Спеціальна освіта

 

 1. Логопедія з практикумом (Бущак О.О.)
 2. ДВВС   (доц. Мищишин І.   .
 3. Арт-терапія в спеціальній освіті (доц. Рудкевич Н., Ас. Цимбала О.) 
 4. Формування елементарних математичних уявлень та математики (Гарасимів Я.Ю.) 
 5. Психолого-педагогічна  діагностика дітей з ТПМ (доц. Качмарик Х.В.)
 6. Організація психологічної служби у спеціальних освітніх закладах (доц. Музичко Л.Т.)
 7. Основи інклюзивної педагогіки (доц. Ферт О.Г., ас. Дрібнюк  Н.)
 8. Основи психопатології та психотерапії  (доц.Андрейко Б.)

 

Спеціальність 231 Соціальна робота

 1. ДВВС   (доц. (Мищишин І.   ….
 2. Спеціальна педагогіка (доц. Ковний Ю) 
 3. Інноваційні моделі надання соціальних послуг (доц.Я.І.Бордіян, ас. Верхоляк М.)
 4. Філософія  (доц. К.Откович)
 5. Соціальна робота  з різними категоріями  отримувачів послуг (доц.Я.І.Бордіян, ас. Слободян С.) )
 6. Технології соціальної роботи в Україні та світі (доц. Кальченко Л., асист. О.Кос)

 ________________________________________________________________________________________

ІV курс

Спеціальність  012 Дошкільна освіта

   16.03-12.04.2020  –  виробнича (педагогічна)  практика

 1. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності в ДНЗ(ас. Табака О.) 
 2. Педагогічна творчість (доц.О.В.Караманов)
 3. Ритміка (доц. Рудкевич Н., ас. Призванська Р.)
 4. Педагогічне проектування в професійній діяльності педагога (доц. Лах М.Р.)
 5. Політологія (доц. Н.М.Хома, ас. Ільків Т.) )
 6. Практичний курс англійської мови  (доц.Бойко Г.О)
 7. Логопедія з практикумом  ( асист. Бущак О.О.)
 8. Методика навчання іноземної в ЗДО (ас. Собчук А.)
 9. Музикотерапія з практикумом та логопедична ритміка (ас. Призванська Р.) 

 

Спеціальність 013 Початкова освіта

   

 1. Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в глазі) (доц. Р.С.Петришин)
 2. Вибрані питання методик початкової освіти (доц. М.О.Проц)
 3. Основи психодіагностики (доц. Сайко Х., доц. Качмарик Х.)
 4. Основи педагогічної майстерності (доц. Яремчук Н.Я.)
 5. Англійська мова фахового спрямування (доц. Нос Л., ас. Собчук А.)
 6. Корекційна психопедагогіка з методиками ( асист.  Лозинський В.Є.)
 7.  

 

Спеціальність 016  Спеціальна освіта

30.03 – 10.05.2020  – виробнича педагогічна практика 

 1. Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) (доц. С.В. Писаревська)
 2. Спецметодика логоритміки (доц. Рудкевич  Н., ас. Призванська Р.)
 3. Психокорекція в інклюзивному етносередовищі (доц. Сулятицький І.)
 4. Логопедія з практикумом (О.О.Бущак)
 5. Психолінгвістика  та психологія мовлення  (доц. Лобода В.В.)   

 

Спеціальність 231 Соціальна робота

02.03-12.04.2020 –  виробнича (стажерська )практика 

 1. Тренiнг з формування  батьківської компетенції  (доц. Л.В. Кальченко, ас. Столярик О.) )
 2. Медіапсихологія:основи рефлексивного підходу (доц. І.Р. Субашкевич, ас. Цимбала О.)
 3. Теорія та історія гувернерства (доц. З.З Фалинська, ас. Верхоляк М.)
 4. Недержавний сектор в соціальній сфері (доц. Ковний Ю.Є.)
 5. Технології соціального проектування (доц. Лобода В., ас. Климчук С.)

 _____________________________________________________________

V курс

Спеціальність  012 Дошкільна освіта

 1. Освітологія (доц. М.Айзенбарт)
 2. Порівняльна педагогіка (доц. Нос Л.С.) 
 3. Новітні комунікативні технології в дошкільній освіта (доц. Кость С.П.)
 4. Світ дитини у виховних традиціях  (проф. Квас О.В) 
 5. Іноземна мова професійного спрямування (доц. Лах М.Р.)
 6. Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисципліт та методик дошкільної освіти ( доц. Лозинська С.В.)
 7. Основи психодіагностики та корекції дітей дошкільного віку (доц.Х.Я.Сайко, ас. Саламон О.)

Спеціальність 013 Початкова освіта

 1. Педагогічна антропологія (доц. Кость С.П.) 
 2. Конфлiкти у педагогічній діяльності (англ. мовою) (доц. Горук Н.М.)
 3. Культура наукової мови (доц. Стахів М.О.)
 4. Організаця управління навчальним процесом у школі  (доц. Мищишин І.Я., ас. Троханяк Н.) 
 5.  Іноземна мова професійного спрямування (доц. Лах М.Р.)
 6. Методологія та методи педагогічних досліджень (доц. Ковальчук Л.О., ас. Ковалишин О.)
 7. Технології організації  освітнього процесу  у заклададх дошкільної освіти   (проф. Галян О.І.)
 8. Організація та керівництво методичною роботою у ЗДО (проф. Мачинська Н.І.)

Спеціальність 016  Спеціальна освіта

 1. Психолого-педагогічні основи соціально-виховної роботи (доц. З.Фалинська)
 2. Методика викладання психокорекційної педагогіки (ст. викл. Островський М., асист. М.І.Породько)
 3. Інноваційні методики в освітній діяльності шкіл з інклюзивним навчанням (анг.мовою) (доц. Ферт О.Г)
 4. Організація діяльності центрів денного перебування дітей із псиxофізичними порушеннями (проф. Островський І.П.) 
 5. Апаратні методи діагностики та корекції осіб із псиxофізичними порушеннями: (проф. Островський І.П.)
 6. Іноземна мова професійного спрямування (доц. Лобода_В.В.)

Спеціальність 011  Освітні, педагогічні науки

 1. Дистанційна освіта. Інформаційні технології освітнього простору(доц. Крива М.)
 2. Комунікативні технології в освітноьму протсорі (доц. Яремчук Н.Я.)
 3. Конфлiкти у педагогічній діяльності (анг.мовою) доц. Горук Н.М.
 4. Організація персонал.середовища навчання_у_середнiй_i_вищiй_школi (доц. Караманов О.В.) 
 5. Iноземна  мова професійного спрямування (доц. Горук Н.М.)
 6. Професійна майстерність організатора освітнього простору (доц. Калагурка Х.)
 7. Методологія та методи педагогічних досліджень (доц. Ковальчук Л.О., ас. Ковалишин О.)
 8. Моніторинг  та оцінювання якості освіти  (доц. Біляковська О.О. )

________________________________________________________________________

Р

____________________________________________________________________________________