ІІ міжнародна наукова конференція “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір”

29.10.2021 | 12:56

28 жовтня 2021 року на базі кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася ІІ міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір» у співпраці із Вроцлавським університетом (Польща), Жешувським університетом (Польща), Західно-Мічиганським університетом (США), Пряшівським університетом (Словаччина) та Українською асоціацією дослідників освіти. Зважаючи на карантинні обмеження, конференція відбувалася у дистанційному форматі на платформі Zoom.

У роботі конференції взяли участь відомі українські та зарубіжні науковці – дослідники проблем освітньої політики, стратегій і технологій розвитку освітнього простору. Доповідачі представляли наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федькович, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти» Одеської обласної ради, Команди підтримки реформ МОН України та ін.

Роботу конференції розпочав перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка,  кандидат економічних наук, доцент Андрій Гукалюк. У вступному вітальному слові він наголосив на важливості проведення подібних заходів, які створюють платформу для обміну досвідом і освітніми практиками, розвитку наукової спільноти та міжнародної співпраці.

Учасників конференції привітав декан факультету педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Дмитро Герцюк і підкреслив актуальність проблематики конференції в контексті сучасних викликів, які постають перед освітніми системами і впливають на світову динаміку та стратегії формування вітчизняного та зарубіжного освітнього простору.

Модератором пленарного засідання конференції була Олена Квас, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка. У вступному слові вона привітала учасників конференції та зазначила, що «професійна дискусія та обмін досвідом дадуть новий імпульс подальшому розумінню особливо значущих аспектів формування сучасного освітнього простору, що сприятиме перетворенню навчання на найяскравіший компонент життя».

На пленарному засіданні було розглянуто питання наукобазованості як ключової стратегії формування освітнього простору (проф. О. Заболотна), проблеми підготовки сучасного педагога в Україні та за кордоном (проф. О. Невмержицька), особливості внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти (доц. О. Осередчук), питання суб’єктності як показника якості освітнього процесу (проф. О. Галян,), особливості сприймання студентами змісту дисциплін з розвитку наукового мислення (доц. С. Цюра), основні процедури моніторингу якості освіти (доц. Н. Кузнєцова), інновації у сфері академічної та неформальної освіти (проф. О. Караманов), стратегії інтернаціоналізації вищої освіти  (доц. Ю. Заячук).

Конференція продовжила роботу у формі секційних засідань, які були присвячені обговоренню питань світової динаміки та стратегій формування освітнього простору, моніторингу якості та шляхів вдосконалення освітнього процесу у вищій школі, віртуального освітнього простору та нової ери інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Доповіді учасників супроводжувалися жвавими дискусіями, рефлексіями і порівняннями освітніх процесів у різних країнах в контексті інтернаціоналізації, глобалізації, демократизації та сучасних викликів, спричинених пандемією Соvid-19.

Наталія Горук