Спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність – 011 Освітні, педагогічні  науки

Освітня програма – Організація освітнього простору: управління та експертиза

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова професійного спрямування 32 0:2 Іспит
Методологія наукових досліджень якості освіти 16 16 1:1 Іспит
Моніторинг та оцінювання якості освіти 16 16 1:1 Іспит
Професійна майстерність організатора та управлінця освітнього простору 16 16 1:1 Іспит
Формальна та неформальна дистанційна освіта. Інформаційні технології освітнього простору 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 1: Комунікативні технології в освітньому просторі 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Конфлікти в педагогічній діяльності 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Організація персонального середовища навчання у середній та вищій школі 16 16 1:1 Залік
Формування нелінійного мислення 16 16 1:1 Залік

Освітньо-професійна  програма “Організація освітнього простору: управління та експертиза” (2022)

Освітньо-професійна  програма “Організація освітнього простору: управління та експертиза” (2021)

Освітньо-професійна  програма “Організація освітнього простору: управління та експертиза” (2020)

Освітньо-професійна  програма “Організація освітнього простору: управління та експертиза” (2019)