Моніторинг та оцінювання якості освіти (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Біляковська О. О.ФПО-51, ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФПО-51професор Біляковська О. О.
ФПО-51зпрофесор Біляковська О. О.

Опис курсу

Курс «Моніторинг та оцінювання якості освіти» розроблений для того, щоби студенти могли системно осмислити,  зрозуміти значення процесів оцінювання, моніторингу, які нерозривно пов’язані із запровадженням системних процедур комплексного всебічного вивчення та оцінювання результатів функціонування освітньої галузі, всіх її підсистем та елементів, порівняння цих результатів з поставленими цілями й завданнями освітньої політики, а також виявлення та дослідження факторів, що певним чином негативно впливають на розвиток освіти у контексті забезпечення її якості. Пропонований зміст курсу орієнтований на оволодіння студентами відповідними знаннями, уміннями та навичками організації моніторингових досліджень, оцінювання продуктів освітньої діяльності.

Рекомендована література

  1. Біляковська О. О., Мищишин І. Я., Цюра С. Б. Дидактика вищої школи: навч. посібник. Львів, 2013.
  2. Вимірювання в освіті: підручник / за ред. О. В. Авраменко. Кіровоград, 2011.
  3. Локшина О. І. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи. Київ, 2004.
  4. Лукіна Т. О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика. Київ, 2006.
  5. Лукіна Т. О. Управління якістю загальної середньої освіти: навч.-метод. посібник. Київ, 2020.
  6. Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідність / Я. Я. Болюбаш, І. Є. Булах, М. Р. Мруга, І. В. Філончук. Київ, 2007.
  7. Якість вищої освіти: теорія і практика: навч.-метод. посібник / за ред. А. Василюк, М. Дей. Київ; Ніжин, 2019.

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус