Формування нелінійного мислення (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Цюра С. Б.ФПО-51, ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФПО-51доцент Цюра С. Б.
ФПО-51здоцент Цюра С. Б.

Опис курсу

011 Освітні, педагогічні науки

Мета курсу: оволодіння студентами нелінійним системним мисленням та функціональною моделлю мислення, що базується на ґрунті цінностей, усвідомленості, самостійності, рефлексивності, цілеспрямованості, контрольованості, самоорганізованості когнітивних дій.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Формування нелінійного мислення» є оволодіння студентами досвідом:

  • нелінійного, системного мислення й основними технологіями критичного
    та креативного мислення;
  • проектування управління нелінійними системами, їх цільового,
    мотиваційного і функціонального фіксування;
  • застосування метакогнітивних умінь працювати з інформацією і бути
    джерелом її творення, взаємодіяти з носіями інформації.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус