Педагогіка та методика викладання у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Цюра С. Б.ФПО-51, ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПО-51доцент Цюра С. Б.
ФПО-51здоцент Цюра С. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогіка та методика викладання у вищій школі” є формування магістрами цілісного розуміння мети, завдань та процесуальних характеристик педагогічної діяльності у закладі вищої освіти на основі   систематизації  знань і умінь, практичного досвіду.

 Цілі курсу

  • формування у магістрів знань головних положень людиноцентризму і суб’єкт-суб’єктного підходу до проєктування та реалізації освітніх змін;
  • систематизація знань про вищу освіту як ключовий етап професійного розвитку особистості, її професійного мислення, компетентності та самосвідомості;
  • формування методичних знань  умінь  та   навиків організації освітнього процесу у закладах вищої освіти;
  • набуття студентами умінь та методики аналізу освітнього процесу у вищій школі;
  • формування у магістрів концептуального бачення перспектив власної викладацької діяльності.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус