Навчальні та робочі програми дисциплін

Освітологія

Організація та керівництво методичною роботою у закладах дошкільної освіти

Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання

Організація управління навчальним процесом у ВЗО

Теоретико-практичні основи методик дошкільного виховання

Актуальні проблеми дошкільної освіти

Технології організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти

Психологія вищої школи

Психологія особистості

Розвиток акмеологічної культури педагога-дошкільника

Іноземна мова професійного спрямування

Порівняльна педагогіка

Чинники успішного працевлаштування за фахом (англ. мовою)

Педагогічні інновації в Україні і за рубежем – нова програма

Культура наукової мови

Методологія та методи педагогічних досліджень

Педагогічна (асистентська) практика

Педагогічна антропологія

Методика виховної роботи зі студентами

Педагогічна етика та комунікативний етикет викладача

Педагогічна практика (зі спеціалізації)

Технології початкової освіти

Громадянське виховання

Теоретичні основи викладання педагогіки та методик початкової освіти

Педагогіка вищої школи

Майстерність педагогічної діяльності

Організація інтелектуального дозвілля

Організація та управління в системі початкової освіти

Конфлікти в педагогічній діяльності

Комп’ютерні інформаційні технології в освіті та науці

Програма ДЕК