Спеціальність – 013 Початкова освіта

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність – 013 початкова освіта

Навчальний план заочна форма

Навчальний план денна форма

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма ПО Магістри (2023)

 

Рецензія на ОПП (1)

Рецензія на ОПП (2)

Рецензія на ОПП (3)

Рецензія на ОПП (4)

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогічна антропологія (012м ВК Б.4 / 013м ) 16 16 1:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Немає
16 16 1:1 Залік
Іноземна мова професійного спрямування 16 16 1:1 Немає
Іноземна мова професійного спрямування (013 “Початкова освіта”) 32 0:2 Немає
Освітологія 16 16 1:1 Залік
Педагогічні інновації в Україні та за рубежем 16 16 1:1 Іспит
Розвиток акмеологічної культури 013 Магістри 16 16 1:1 Залік
Технології початкової освіти (013 “Початкова освіта”) 16 16 1:1 Іспит
16 1:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1: «Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання
Організація інтелектуального дозвілля (013 “Початкова освіта”)
16 16 1:1 Залік
Психологія особистості 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Іспит
Культура наукової мови 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова професійного спрямування 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова професійного спрямування (013 “Початкова освіта”) 24 0:1,5 Іспит
Комп’ютерні технології в освіті й науці 32 0:2 Іспит
Методологія та методи педагогічних досліджень 16 16 1:1 Іспит
Теоретичні основи викладання методик початкової освіти 16 16 1:1 Залік
Професійний імідж у педагогічній освіті (012м ВК / 013м ВК) 12 0,8:0 Залік
Професійна підготовка вчителя початкової школи в зарубіжних країнах (013 “Початкова освіта”) 12 12 0,8:0,8 Залік
Дисципліна на вибір 1:Конфлікти в педагогічній діяльності
Педагогічна етика та комунікативний етикет викладача
16 16 1:1 Залік
Чинники успішного працевлаштування за фахом 16 16 1:1 Залік