Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Немає
102Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФПШ-51
1032ФПШ-51

Опис курсу

Програма з курсу «Іноземна мова професійного спрямуванням» призначається для підготовки здобувачів освітньої програми «Магістр», галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 8.010102 Початкова освіта.Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Іноземна мова професійного спрямуванням» пов’язана з іноземною мовою, вступом до фахової дисципліни, педагогікою, психологією, лінгвістикою.Мета курсу – формування у магістрантів загальних та професійно орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Рекомендована література

Рекомендована література (013)

Матеріали

English Placement Test (013)

ІНДЗ (013)

Самостійна робота (013)

Питання до іспиту

Лах М. Р. Education around the world. Збірник текстів з англійської мови. – Львів: ПП «Полістарт», 2017. – 60 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму