Іноземна мова професійного спрямування

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Немає
102Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Нос Л. С.ФПШ-51
1016доцент Нос Л. С.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПШ-51доцент Нос Л. С.
1016ФПШ-51доцент Нос Л. С.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування” є: сучасні підходи до основ спілкування в усній і письмовій формах у типових ситуаціях; навчання мовленнєвої діяльності на оригінальних текстах англійською мовою професійної спрямованості.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Іноземна мова професійного спрямуванням» пов’язана з іноземною мовою, вступом до фахової дисципліни, педагогікою, психологією, лінгвістикою.

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:

Змістовий модуль 1. Система освіти в Україні та за кордоном

Змістовий модуль 2.  Ділове мовлення

Рекомендована література

Рекомендована література:

Базова

 1. Badger I. English for work. Everyday Business English / I. Badger. – Longman, 2003. – 94 p.
 2. Evans V., Dooley J. New Round UP. Part 4 / V. Evans, J. Dooley. – Longman, 2011. – 210 p.
 3. James Greenan. Business one to one. – UK : Oxford University Press, 2006. – 71 p.
 4. John Huges & Jon Naunton. Business Result (intermediate). Student’s book. – UK : Oxford University Press, 2008.
 5. John Taylor, Jeff Zeter. Business English 1, 2, 3. – Express Publishing, 2011. – 117 p.
 6. Malcolm Mann. Destination B1 / Mann M., Taylor-Knowles S. – Macmillan. – 255 p.

Допоміжна

 1. Богацький І. С. Бізнес-курс англійської мови / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова. − К.: ТОВ “ВП Логос”, 2005. − 352 с.
 2. Збірник текстів і завдань з англійської мови для студентів гуманітарних факультетів. / Левченко Т. М., Поміркована Т. В., – Івано-Франківськ, 2005. – 85 с.
 3. David McDowall. Britain in close-up. – Longman, 2008. – 210 p.
 4. Eckhard Fiedler, Reimer Jansen, Mil Norman-Risch. America in close-up. – Longman, 2001. – 285 p.
 5. John H. Practical Business English. Books 1-2 / H. John, M. Butler. − Hulton Educational Publications, 2000. − 127 p.
 6. S. McKellen. Test your Business English. General Usage. – Penguin Books, 1990. – 94 p.
 7. Mascull B. Business Vocabulary in Use / Bill Mascull. − Cambridge University Press, 2002. − 174 p.
 8. Murphy R. English Grammar in Use / R. Murphy. – Cambridge University Press, 1994. – 294 p.
 9. Oxford Guide to British and American Culture. − Oxford University Press, 1992.
 10. Sharman E. Across Cultures / Elizabeth Sharman. − Longman, 2004. − 160 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус