Технології початкової освіти (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Проц  М. О.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПШ-51Проц  М. О.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Технології початкової освіти» є формування у студентів знань, умінь організації процесу навчання як педагогічної взаємодії з учнями, особистісного ставлення до інноваційної педагогічної діяльності; сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

−  ознайомити студентів факультету з концептуальними та теоретичними положеннями численних технологій навчання;

−  узагальнити педагогічні технології початкової школи, виявити їх фундаментальну спільність, виділити істотні ознаки;

−  орієнтувати студентів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності;

− застосовувати отримані знання у різних сферах професійної діяльності; − відбирати та оцінювати педагогічні інновації відповідно до цілей і завдань освітнього процесу Нової української школи;

− обирати оптимальні інноваційні технології навчання відповідно до індивідуальних можливостей здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти, рівня їхньої підготовки та педагогічних умов;

− аналізувати та узагальнювати досвід професійної діяльності педагогів-новаторів;

− самостійно розробляти авторські педагогічні технології відповідно до цілей і завдань освітньої роботи НУШ.

Рекомендована література

Базова література 2020

Допоміжна література 2020

Інформаційні ресурси 2020

Матеріали

Усі навчально-методичні матеріали знаходяться в електронному курсі на платформі MOODLE

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3141

 

 

 

 

 

Силабус: Технологій початкової освіти. 2020

Завантажити силабус