Методикa викладання спеціальної псиxології (магістр 016 “спеціальна освіта”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПЛ-51

Опис курсу

Мета – дати студентам уявлення про особливості і принципи діяльності викладання спеціальної психології, сформувати в них методичні уміння і навички, необхідні для викладання спеціальної психології у вищій школі.

 

Завдання

  • оволодіння психолого-педагогічним, методологічним і загальнокультурним змістом, необхідним для викладання «Спеціальної психології» у різних навчальних закладах корекційної освіти;
  • освоєння різних форм навчальних занять і методики їхнього проведення;
  • одержання умінь розробки методичних, дидактичних і інших психолого-педагогічних матеріалів, необхідних для викладання спеціальної психології;
  • стимулювання творчого самовираження студентів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: психологію навчання і навчальної діяльності; теорію і методику навчання; особливості організації навчання дорослих; специфіку викладання у вузі; методику викладання спеціальної психології

вміти: розробляти і проводити різні форми навчальних занять; використовувати активні методи навчання; ефективно організовувати педагогічне спілкування.

 

Рекомендована література

Базова

  1. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: Підручник.  – К. В-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – 238 с.
  2. Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід: Монографія – К. Видавничий дім “Слово”, 2013 – 592 с.
  3. Карандашев В.В. Методика преподавания психологии – СПб.: Питер, 2005
  4. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників / Стадненко Н. М., Ілляшенко Т. Д., Борщевська Л. В., Обухівська А. Г. – Київ, 1998.
  5. Островська К.О. Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. Навчальний посібник / К. О. Островська, І. П. Островський. – Львів: Тріада плюс, 2015. – 228 с. (Рекомендовано МОН України, наказ від 29.04.2016 №476)

Матеріали

http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Posibnyk_psycholo-pedagogic_diagnostics.pdf