Порівняльна педагогіка

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Нос Л. С.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПШ-51Нос Л. С.

Опис курсу

Опис курсу:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Порівняльна педагогіка” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Порівняльна педагогіка» є  – засвоєння майбутніми фахівцями ключових положень і проблематики порівняльної педагогіки, актуальних напрямків змін у змісті, формах, методах виховання і навчання, шляхів підвищення ефективності освіти у розвинених країнах світу та в Україні; формування власної педагогічної позиції щодо виховного процесу; формування досвіду самостійного і творчого аналізу та оцінки соціально-педагогічних явищ і ситуацій; формування педагогічного мислення, професійної самосвідомості.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Перелік питань для проведення іспиту

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму