Педагогічні інновації в Україні та за рубежем

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Нос Л. С.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПШ-51доцент Нос Л. С.

Опис курсу

Опис курсу:

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічні інновації в Україні та за рубежем» є  – оволодіння майбутніми фахівцями загальними засадами педагогічних інновацій, актуальних напрямків змін у змісті, формах, методах виховання і навчання, шляхів підвищення ефективності освіти у розвинених країнах світу та в Україні; формування власної педагогічної позиції щодо виховного процесу; формування досвіду самостійного і творчого аналізу та оцінки соціально-педагогічних явищ і ситуацій; формування педагогічного мислення, готовності до інноваційної професійної діяльності.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогічні інновації в Україні та за рубежем» є  –

– розширення знання студентів про розвиток інноваційних процесів в освіті;

– формування орієнтації в теоретико-методологічних концепціях зарубіжної і вітчизняної педагогічної освіти, з’ясування механізмів пізнання педагогічної дійсності;

– розуміння інформаційно-суспільних змін і основних тенденцій розвитку ланок системи освіти в Україні та світі, різних підходів до організації педагогічного процесу, сучасних поглядів на технології діяльності суб’єктів цього процесу;

– формування уміння аналізувати проблеми підготовки майбутніх фахівців  з точки зору світових освітніх тенденцій;

– розвиток творчого потенціалу магістрів, їх професійного мислення, комунікативних здібностей.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Робоча програма курсу “Педагогічні інновації в Україні та за рубежем”

Перелік питань для проведення іспиту

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус