Іноземна мова професійного спрямування

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Немає
102Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФПШ-51
1024ФПШ-51

Опис курсу

У сучасних умовах система ступеневої вищої освіти є важливим напрямком оптимізації підготовки нової генерації спеціалістів зі знанням іноземних мов, максимального задоволення освітніх потреб особистості й суспільства, диференціації професійної підготовки, входження України у світовий просвітницький простір, готовність професіоналів, які вільно володіють англійською мовою і знають англосаксонську культуру. Тому у викладанні іноземної мови акцент переміщується на професіоналізацію навчання, використання студентами іноземної мови як інструмента майбутньої професійної діяльності та професійного пізнання.

Програма з курсу “Іноземна мова професійного спрямування” призначається для підготовки студентів освітньої програми “Магістр”, галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 8.01010201 Педагогічна освіта.

 

 

Рекомендована література

Література

 

 

Матеріали

тести (прикметник)

тести (іменник)

тести (дієслово)

індивідуальні завдання

методичні рекомендації

практичні заняття

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму