Організація та управління в системі початкової освіти (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мищишин І. Я.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПШ-51

Опис курсу

Викладання курсу спрямоване на набуття студентами ґрунтовних знань та умінь, необхідних для здійснення успішної управлінської діяльності в середовищі закладів початкової освіти. У курсі представлено огляд теоретичних управлінських концепцій, прниципів, методів, нормативних засад, технологічних процесів та інструментів, а також створено умови для формування практичних умінь і навичок.

Рекомендована література

Базова

Додаткова:

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус