Професійна підготовка вчителя початкової школи в зарубіжних країнах (013 “Початкова освіта”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012ФПШ-51

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна підготовка вчителя початкової школи в зарубіжних країнах» є: ознайомлення студентів з особливостями організації підготовки вчителів початкової школи в університетах зарубіжних країн; розкриття інноваційних підходів до обгрунтування змісту навчання студентів в університетах зарубіжних країн; поглиблення знань студентів про основні методи навчання молодших школярів на основі прогресивних ідей зарубіжного досвіду .

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  ознайомити студентів з такими питаннями:

  • сучасні дослідження українських і зарубіжних науковців з проблем

      професійно-педагогічної підготовки вчителя початкової школи в зарубіжних країнах;

  • історико-педагогічний аналіз підготовки вчителя початкової школи в зарубіжних країнах;

      –  особливості  підготовки вчителя початкової школи;

      –  загальна характеристика підготовки вчителя початкових класів;

       – дидактичні засади побудови навчальних планів, програм підготовки

          бакалаврів;

     –  педагогічна практика на освітніх факультетах канадських університетів;

–  стандартизація педагогічної освіти у зарубіжних країнах;

 –  вплив Асоціацій Вчителів на модернізацію підготовки педагогів.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Перелік запитань для проведення заліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму