Навчальний план (спеціальність – 231 Соціальна робота)

Галузь знань – 23 Соціальна робота
Спеціальність – 231 Соціальна робота. Соціально-психологічна  реабілітація

Кваліфікація: Магістр з соціальної роботи за спеціалізацією  соціально-психологічна реабілітація 

Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи (231)

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт

Громадське обговорення Проєкту-2024 Освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня освіти «Соціально-психологічна реабілітація», галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота

 

Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи (231)

–>

 

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень 12 0:0,8 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Запровадження інтегрованих соціальних послуг вразливим категоріям населення в ОТГ 16 16 1:1 Іспит
Запровадження інтегрованих соціальних послуг вразливим категоріям населення в ОТГ (231М – Соціальна робота) 16 16 1:1 Залік
Іноваційні моделі надання соціальних послуг 32 64 2:4 Залік
Іноземна мова професійного спрямування (англ.) 32 0:2 Немає
Методика викладання соціально-педагогічних і психологічних дисциплін 16 16 1:1 Залік
Педагогіка і психологія ВШ (Магістри, 231) 16 16 1:1 Іспит
Проєктний менеджмент у соціальній роботі 16 16 1:1 Залік
Психологія професійної кар’єри 16 16 1:1 Залік
Психолого-педагогічна оцінка потреб клієнта 16 16 1:1 Залік
Соціальна педагогіка та психологічна робота в громаді 16 16 1:1 Іспит
Соціальна, педагогічна, психологічна робота в громаді 16 16 1:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Система соціальної роботи 12 12 0,8:0,8 Залік
Комунікативні технології в освітньому просторі 16 16 1:1 Залік

11-й семестр