Спеціальність – 016 Спеціальна освіта.

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність – 016 Спеціальна освіта.

Спеціалізація/Освітня програма –  Логопедія

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Афазіологія 16 32 1:2 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 1:0 Іспит
16 1:0 Залік
Методика викладання логопедії (016.01) 16 16 1:1 Іспит
Методика інноваційної діяльності логопеда в закладах освіти 22 16 1,4:1 Залік
Методологія та методи педагогічних досліджень 16 16 1:1 Іспит
Супровід осіб з порушеннями мовлення від раннього віку до дорослості 22 16 1,4:1 Залік
Теоретичні основи викладання спец. педагогіки (магістри) 32 32 2:2 Іспит
Технології розвитку комунікативних компетенцій в осіб з порушенням мовлення 16 16 1:1 Залік
16 0:1 Іспит
Психотерапевтична робота з дітьми із психофізичними порушеннями та їх батьками 90 5,6:0 Залік

10-й семестр

11-й семестр

 

Освітньо-професійна програма Логопедія (2020)

Кваліфікація: магістр спеціальної освіти.  Вчитель-логопед.   

Освітньо-професійна програма Логопедія (2021)

Результати зовнішнього опитування здобувачів ОПП Логопедія (заочна)
Результати зовнішнього опитування здобувачів ОПП Логопедія (денна)

Анкета оцінювання викладача (приклад результатів анкетування 1)
Анкета оцінювання викладача (приклад результатів анкетування 2)
Результати анкетування студентів спеціальності 016

Проєкт овітньо-професійної програми Логопедія