Організація діяльності центрів денного перебування дітей із псиxофізичними порушеннями (спеціальність «016 Спеціальна освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012професор Островський І. П.ФПЛ-51

Опис курсу

Метою вивчення нормативної/ дисципліни «Організація діяльності центрів денного перебування дітей із псиxофізичними порушеннями» є ознайомлення студентів із основними видами центрів денного перебування для осіб з  порушеннями психофізичного розвитку та організацією соціального супроводу таких осіб.

Рекомендована література

Базова

  1. Островська К.О. Формування соціальних компетенцій у дітей з розладами спектра аутизму. Розділ колективної монографії «Психологія професійної безпеки технології конструктивного самозбереження особистості» / за ред. Ж.Вірної. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С.578-587. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/monografiya_luck_2015.pdf
  2. Островська К. О. Соціальна адаптація дорослих осіб з загальними розладами розвитку : навч. посібник / К. О. Островська. – Львів : «Тріада плюс», 2012. – 576 с. 3. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Kn_Zbir.pdf
  3. Островська К. О. Островська К.О. Підтримане проживання неповносправних осіб у громаді. Навчальне видання/ К. О. Островська, І. П.Островський. – Львів, Тріада плюс, 2016. – 108.
  4. Соціально-психологічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами до навчання в школі: навч. посібник /Холодій О.М., Черкаси, 2014.– 125 c.

Додаткова:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2057-13

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1181-17 https://www.msp.gov.ua/projects/470/ https://stud.com.ua/74354/sotsiologiya/agenti_instituti_sotsializatsiyil

file:///D:/2020/ooop_2015_9_21.pdf  http://osvita.ua/vnz/reports/sociology/12652/

http://library.ippro.com.ua/attachments/article/352/%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Островська Катерина. Створення центрів супроводу дітей з аутизмом у Карпатському регіоні/ Катерина Островська, Ігор Островський, Лілія Дробіт // Гірська школа Українських Карпат. – 2017. – №16. – С.66-70.

Силабус: Організація діяльності центрів денного перебування дітей із псиxофізичними порушеннями

Завантажити силабус