Островський Ігор Петрович

Посада: професор кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові дослідження в області

 • фізики твердого тіла;
 • біофізики;
 • причин та характеризації розладів спектру аутизму та коморбідних захворювань, пошук штучних замінників нервових звязків

Курси

Публікації

Співавтор 2 монографій, співавтор 4 навчальних посібників, автор понад 100 статей у фахових виданнях України та провідних наукових виданнях, понад 100 тез доповідей, зокрема:

 

Навчальні посібники:

 1. Островська К.О.  Профорієнтація осіб з високим рівнем аутизму на фермі. Навчальний посібник / К.О.Островська, Л.В.Кашуба, І.П.Островський. – 2017. – Львів: Тріада Плюс. – 48 с.
 2. Островська К.О. Індивідуальний маршрут дитини з розладами спектру аутизму. Навчальний посібник / К.О. Островська, І.П.Островський, Х.Я.Сайко. –2017. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 52с .
 3. Островська К.О. Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. Навчальний посібник / К. О. Островська, І. П. Островський. – Львів: Тріада плюс, 2015. – 228 с. –13,4 д.а. (Рекомендовано МОН України, наказ від 29.04.2016 №476)
 4. Островська К.О. Підтримане проживання неповносправних осіб у громаді / К. О. Островська, І. П. Островський. -Навчальне видання. – Львів, Тріада плюс, 2016. – 108 с.
 5. Островський І.П.., Фіцик І.О., Сивик Г.Є. Виробнича практика: методичні рекомендації для керівників практики і студентів ІV курсу денної форми навчання ОКР «бакалавр» факультету педагогічної освіти зі спеціальності  016 «Спеціальна освіта» спеціалізації «помічник майстра виробничого навчання» / Ігор Островський, Ірина Фіцик, Ганна Сивик – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 22 с.

Статті, включені у науково-метричні бази даних:

 1. А. Klimovskaya, N. Vysotskaya, Yu. Chaikovsky, A. Korsak, V. Lichodievskiy, and I. Ostrovskii, Morphology of the interface “silicon wire – nerve fiber”// Journal of Nano Research, 2016. – Vol.39. –P. 214-220. (Scopus)
 2. L. Rybchenko, I Ostrovskii. Peculiarities of inclusive Education of ASD children in Ukraine // Journal of Education, Culture, and Society, 2015. –  No.2.– P.229-239.   (Index Copernicus, ERIHPlus, DOAJ, CEJSH)
 3. Katerina О. Оstrovska, Igor P. Ostrovski. Вплив психологічних особливостей АCД дітей на ЕЕГ // Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne .– Tom 1, Numer 4, 2015. –S.363-376 (CEJSH)
 4. Aleksander Shulgenko, Ihor Ostrovskii, University studies of future psychologists to work with autistic children//  Journal of Education, Culture and  Society. – Wrozlaw, 2014. – №1. – Р.88 – 98.  (Index Copernicus)
 5. Островська К.О. Формування соціальних компетентностей дітей із спектром аутистичних порушень / К.О. Островська, І.П.Островський, Л.Р Дробіт. // European Humanities Studies: State & Society, 4(I) (2017) Р. 209   (Index Copernicus, ERIHPlus) Kształtowanie kompetencji społecznych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 6. K.O. Ostrovska, Ihor P. Ostrovsky, Khrystyna Y. Saiko. Interconnection between intellectual development levels and professional orientation of adolescents with autism // Koninskie Studia Spoleczno-Ekonomiczne, Tom 3, № 4, 2017. – P. 283-291. (CEJSH) http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171507009

 

Розділ монографії у закордонних виданнях:

Ostrovskii I. P. Peculiarities of senior social-psychologic activity / I. P. Ostrovskii, S. L. Grabovska, K. O. Ostrovska, A. W. Sokalska // Aging, psychological, biological, and social dimensions. – Wroclaw, “Argi”, 2012. – P. 61–68.

 

Статті у фахових виданнях:

 1. Островська К.О. Взаємозв’язок спектрів ЕЕГ з психологічними особливостями аутичних дітей / Островська К.О., Островський І.П. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць; за ред. В. М. Синьова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 26. – Сер. № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 365–371.
 2. Дробіт Л.Р. Психологічні особливості дітей дошкільного віку з розладами спектра аутизму / Л. Р. Дробіт, І.П. Островський, К.О. Островська, Х.Я. Сайко // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – № 2. – С. 170 – 179.
 3. Островська Катерина. Створення центрів супроводу дітей з аутизмом у Карпатському регіоні / Катерина Островська, Ігор Островський, Лілія Дробіт // Гірська школа Українських Карпат. – 2017. – №16. – С.66-70.
 4. Островська К.О. Впровадження підготовки тьюторів з працевлаштування осіб з розладами спектра аутизму: методико-теоретичний та практичний аспекти / К.О Островська, І.П. Островський // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2017. –№10. (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ, OAJI) режим доступу[http://journals.uran.ua/sr_edu]
 5. Островська К.О., Островський І.П., Сайко Х.Я. Особливості поведінки дітей з аутизмом у грі з ровесниками / Островська К.О. // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої – Вип. 41.–Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018 .– С. 206-220.

Матеріали та тези наукових конференцій

 1. Островська К.О. Проблеми та напрямки допомоги ветеранам АТО / К.О.Островська, І.П. Островський, І.В.Сулятицький // Матеріали круглого столу «Гуманітарні ресурси – родинам захисників України» (капеланство, прикладна психологія, охорона здоров’я, юриспруденція), 7 лютого 2018 року, Львів. Збірник матеріалів. – Львів : “Тріада плюс”. – С. 5-8.
 2. Островська К.О. Чинники формування соціально-трудових компетенцій людей з інвалідністю / К.О.Островська, І.П. Островський // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція корекційної і соціальної педагогіки та інклюзії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. – С. 83 – 86.
 3. Островська К.О. Особливості структурних аттракторів хвороби у дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній школі / К. О. Островська, І. П. Островський // Матеріали науково-практичної конференції “Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід”, Львів, 28 лютого – 1 березня 2017 р. – Львів : Тріада плюс, 2017.  –  С. 119-122.
 4. Островська К.О. Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти / К. О. Островська, І. П. Островський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти», м. Львів, 29–30 вересня 2016 р. – Львів : Тріада плюс, 2016. – С. 5-10.
 5. Островський І.П. Перспективи реформування системи допомоги особам з аутизмом в Україні: освітній та соціальний вимір // Матеріали наук.-практ.конф. «Права дітей із спектром аутистичних порушень: освітіні, соціальні та медичні послуги», 2013. – Львів: Тріада плюс.– С.8-11.
 6. Островська К. О. Допомога дітям трудових мігрантів / К. О. Островська,   І.П. Островський // Матеріали міжнародної конференції «Розбудова системи комплексної підтримки українських трудових мігрантів та їх сімей», 10–11 грудня 2015 року. – Львів : “Тріада плюс”, 2015. – C.44-47.

За останні 5 років прийняв участь у 27 конференціях, з них міжнародних – 22.

Лінк на Google Scolar: http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-admin/post.php?post=15245&action=edit&lang=uk

Лінк у Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Ihor_Ostrovskii4

Лінк у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56500748600

Біографія

Ім’я:       Островський Ігор Петрович

Дата народження:            5.06.1965 р.

Адреса:                                 м. Львів, вул. Кульпарківська, 141/231

Освіта:

1982 –  1987 – навчання у Львівському державному університеті імені І. Франка, фізичний факультет.

1990 – 1993 – навчання в аспірантурі в Інституті фізики напівпровідників НАН України, м. Київ.

1994 – 1996  –  навчання у Богословській академії, філософсько-богословський факультет.

Досвід роботи у громадських організаціях:

1989 – 1996 рр – член Товариства Лева, м.Львів

1993 – 1998 рр. – член товариства «Витанія», м.Львів (допомога дітям сиротам та напівсиротам);

1994 – 2016 рр. – член релігійної організації «Віра і світло».

З 2005 –    голова  благодійного фонду  Львівський центру підтримки осіб із загальними розладами розвитку «Відкрите серце»

З 2012 – член правління ГО “Справа Кольпінга в Україні”

Досвід у міжнародних проектах / співпраці з міжнародними організаціями:

2004-2005 рр. – проект “Мистецька майстерня для реабілітації неповносправних дітей» (інтегрована група дітей-аутистів та дітей із синдромом Дауна), фінансований міжнародною організацією «Справа Кольпінга», Німеччина.

2006-2007 рр. – проект  UCAN «Створення консультативно-реабілітаційного центру для дітей із загальними розладами розвитку».

2007 р. – проект «Надання реабілітаційних послуг підліткам з аутизмом», 1.07.2007-31.12.2007р. за фінансової підтримки управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

2010 – 2012 рр. – проект «Розвиток Львівського Університету Третього Віку», за фінансової підтримки фундації “RITA”

2014-2016 р. – проект “Підтримане проживання осіб з високим ступенем аутизму у міській квартирі”, за фінансової підтримки управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

2015-2016 р. – проект “Сеньйори для демократії: волонтаріат, участь у громадському житті міста”, за фінансової підтримки фундації “RITA”.

2016-2017 рр. – проект “Ефективна модель інтеграції внутрішньо переселених осіб у Львівській області”, фінансований міжнародною організацією «Справа Кольпінга», Німеччина.

 

Розклад