Соціально-психологічна реабілітація

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
109Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1024професор Островський І. П.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної/ дисципліни «Соціально-психологічна реабілітація» є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій соціально-психологічної реабілітації; опанування методиками діагностики кризових станів та ПТРС, оволодіння основними техніками та технологіями соціально-психологічної реабілітації різних категорій населення, що потрапили у складні життєві обставини.

Рекомендована література

  1. Пророк Н. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 1. – Київ, 2018. – 208 с.
  2. Посттравматичний стресовий розлад: посібник / Венгер О. П., Ястремська С. О., Рега Н. І. та ін. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 264 с.
  3. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко, Л. Г. Царенко; за ред. З. Г. Кісарчук. – Київ : ТОВ “Видавництво “Логос”. 2015. – 207 с.
  4. Островська К.О. Формування соціальних компетенцій у дітей з розладами спектра аутизму. Розділ колективної монографії «Психологія професійної безпеки технології конструктивного самозбереження особистості» / за ред. Ж.Вірної. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С.578-587. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/monografiya_luck_2015.pdf
  5. Островська К. О. Соціальна адаптація дорослих осіб з загальними розладами розвитку : навч. посібник / К. О. Островська. – Львів : «Тріада плюс», 2012. – 576 с. 3. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Kn_Zbir.pdf
  6. Соціально-психологічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами до навчання в школі: навч. посібник /Холодій О.М., Черкаси, 2014.–  125 c.

Силабус:

Завантажити силабус