Апаратні методи діагностики

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Островський І. П.

Опис курсу

Зміст навчальної дисципліни «Апаратні методи діагностики» розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти освітнього ступеня бакалавр необхідні знання для розуміння понятійного апарату дисципліни, розуміння основного діагностичного інструментарію порушень психофізичного розвитку та розуміння основних напрямків корекційної роботи.. Тому у курсі представлено як огляд основних діагностичних апаратних методів, так і процесів та інструментів, які потрібні для планування та організації корекційної роботи.

Рекомендована література

  1. Злепко С.М., Коваль Л.Г., Гаврілова Н.М., Тимчик І.С. Медична апаратура спеціального призначення. Навчальний посібник . – Вінниця, ВНТУ. – 2010. – 159 с.
  2. Островська К.О., Островський І.П. Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. Навчальний посібник. – Львів, Тріада плюс, 2015. – 228 с.
  3. Смердов А., Сторчун Є. Біомедичні вимірювальні перетворювачі. // Львів, “Кольвалія”, 1997. – 112 с.
  4. Щербатий А.Й., Поліщук В.М. Медична діагностика. // Рівне, В-во “Укр. Ін форм системи”, 1996 – 92 c.
  5. Яненко О. П. Електронна апаратура лікувально-діагностичних технологій : навчальний посібник / О. П. Яненко, В. П. Куценко, С. М. Перегудов ; за заг. ред. О. П. Яненка ; Вінницький національний технічний університет, Інститут інформатики і штучного інтелекту Донецького національного технічного університету. – Донецьк : Наука і освіта, 2011. – 209 с.
  6. Michael P. Cohen – Neurofeedback 101_ Rewiring the Brain for ADHD, Anxiety, Depression and Beyond (without medication) (2020)
  7. Libenson, M. H. (2012). Practical approach to electroencephalography e-book. Elsevier Health Sciences.

Силабус:

Завантажити силабус