Апаратні методи діагностики та корекції осіб із психофізичними порушенням розвитку

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012професор Островський І. П.ФПЛ-51, ФПЛ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012ФПЛ-51професор Островський І. П.
ФПЛ-51з

Опис курсу

Вивчення даної дисципліни спрямовано на формування у студентів професійної компетентності, що передбачає:

 • вивчення базових понять медичної діагностики стану людини;
 • вивчення основ роботи та принципів дії сучасних діагностичних приладів в біомедичній електроніці;
 • ознайомлення з можливостями і перспективою застосування апаратів медичної діагностики в галузі корекції порушень розвитку дітей з особливими потребами.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати основні базові поняття апаратів медичної діагностики стану людини; явища та ефекти, що є основою роботи та принципу дії сучасних діагностичних приладів в медицині; можливості і перспективи застосування апаратів медичної діагностики в галузі корекції порушень розвитку дітей з особливими потребами.

Підготовлений фахівець повинен вміти сформулювати основні базові поняття апаратів медичної діагностики; користуватись діагностичними апаратами медичної діагностики для практичної роботи в галузі біомедичної електроніки, а саме: експлуатації, використання сучасної медичної діагностичної апаратури для діагностики та корекції порушень розвитку дітей з особливими потребами. 

Вивчення дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

загальних:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових ідей при діях в нестандартних ситуаціях, критичності та самокритичності при аналізі цих ідей;
 • здатність самостійно оволодівати знаннями, виконуючи пошук, оброблення та аналіз інформації з різних усних, письмових та електронних джерел;
 • уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях.

фахових:

–  постановка задач та проведення досліджень у галузі діагностики порушень за допомогою приладів біомедичної електроніки;

–  розроблення організаційно-управлінської документації.

Рекомендована література

 1. Злепко С.М., Коваль Л.Г., Гаврілова Н.М., Тимчик І.С. Медична апаратура спеціального призначення. Навчальний посібник . – Вінниця, ВНТУ. – 2010. – 159 с.
 2. Островська К.О., Островський І.П. Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. Навчальний посібник. – Львів, Тріада плюс, 2015. – 228 с.
 3. Смердов А., Сторчун Є. Біомедичні вимірювальні перетворювачі. // Львів, “Кольвалія”, 1997. – 112 с.
 4. Щербатий А.Й., Поліщук В.М. Медична діагностика. // Рівне, В-во “Укр. Ін форм системи”, 1996 – 92 c.
 5.  Яненко О. П. Електронна апаратура лікувально-діагностичних технологій : навчальний посібник / О. П. Яненко, В. П. Куценко, С. М. Перегудов ; за заг. ред. О. П. Яненка ; Вінницький національний технічний університет, Інститут інформатики і штучного інтелекту Донецького національного технічного університету. – Донецьк : Наука і освіта, 2011. – 209 с.
 6. Michael P. Cohen (2020)  Neurofeedback 101_ Rewiring the Brain for ADHD, Anxiety, Depression and Beyond (without medication)
 7. Libenson, M. H. (2012). Practical approach to electroencephalography e-book. Elsevier Health Sciences.

Матеріали

 1. Островська К.О., Островський І.П. Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. Навчальний посібник. – Львів, Тріада плюс, 2015. – 228 с.

Силабус: Апаратні методи діагностики та корекції осоіб з порушеннями розвитку

Завантажити силабус