Спецметодики соціально-побутової роботи (016 Спеціальна освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
714професор Островський І. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748

Опис курсу

Курс «Спецметодика соціально-побутової орієнтації» призначено для бакалаврів четвертого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: а) вивчення методичних прийомів викладання СПО дітям з особливостями у розвитку; б) вивчення загально дидактичних методів, прийомів і засобів навчання, які застосовуються для організації навчального процесу соціально побутового орієнтування; в) формування у студентів професійних компетенцій з методики викладання СПО в спеціальній школі для дітей з особливими освітніми потребами.

Рекомендована література

  1. Дробот Л.С., Мерсіянова Г.М. Соціально-побутове орієнтування учнів допоміжної школи / Л.С. Дробот, Г.М. Мерсіянова . – К.: Освіта, 2012р.
  2. Дробот Л.С., Видрич Н.І. Соціально-побутове орієнтування для вчителів та учнів допоміжної школи / Л.С. Дробот, Н.І. Видрич . – К.: ІСДО, 1995р.
  3. Дробот Л. Виховання санітарно-гігієнічної культури в учнів допоміжних шкіл-інтернатів/ Л. Дробот // Дефектологія, 2004 № 3.
  4. Малічен О. Організація та методика дослідження самообслуговчої діяльності учнів допоміжної школи / О. Малічен // Дефектологія, 2000 № 1.

Силабус:

Завантажити силабус