Методика викладання корекційної андрагогіки

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Шевченко В. М.ФПЛ-61 д

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ФПЛ-61 дСаламон О. Л.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання корекційної андрагогіки» є підготовка студентів – майбутніх корекційних педагогів до корекційної та реабілітаційної діяльності, яка в рамках реалізації безперервної освіти спрямована на створення необхідних психолого-педагогічних умов для найбільш повної адаптації, інтеграції та соціалізації дорослих людей з особливими потребами.

Рекомендована література

Базова

 1. Гуманистические основы технологий обучения взрослых в различных образовательных системах / Под ред. А.Е.Марона. – СПб.,1999.
 2. Змеев С.И. Технология обучения взрослых. – М., 2002.
 3. Колесникова И.А. Основы андрагогики. – М.,
 4. Освіта осіб з інвалідністю в Україні. Тематична національна доповідь / За заг. ред. В.М. Синьова, В.В. Засенка, В.І. Бондаря, М.К. Шеремет та ін. – К., 2010. – 417 с.
 5. Сігаєва Л.Є. Андрагогіка в професійному навчанні: Методичні рекомендації.- К.: ПП ”ЕКМО”. – 2003. – 47 с.

Додаткова

 1. Верчук С.С. Освіта дорослих: історія і сучасність / С.С. Верчук[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://eliteua.org/guidelines/15-osvita_doroslih_istoriya_i_suchasnist.html
 2. Гончар Л.К. Соціальні послуги на рівні громади для людей з розумовою відсталістю: Посібник для дистанційного навчання. – К., 2004. – 80 с.
 3. Даринский А.В. Кого и как включать в систему образования взрослых //Педагогика. – М., 1995. – №2. – С. 13 –
 4. Змеев С.И. Андрагогика: становление и пути развития // Педагогика, 1995.- № 2.- С.66-67.
 5. Змеев С.И. Основы андрагогики.- М,
 6. Кравченко Р.І. Київська модель послуг для розумово відсталих інвалідів у громаді //Соціальна робота в територіальній громаді м. Києва: досвід 2004 року. Нариси практиків (За ред. К.С. Шендеровського, І.Я. Ткач, К.В. Савченко. – К.:КМЦССМ, 2004. – 217 с.
 7. Криницька Л. Взаємодія професійно-технічних навчальних закладів і служб зайнятості в організації підготовки незайнятого населення // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2002.-№2.- С. 8-
 8. Кротов А., Старовина Е. Системный подход к профессиональному образованию инвалидов

// Человек и труд.- 1999.- №10.

 1. Малофеев Н.Н. Реабилитация средствами образования: социо-культурный анализ современных тенденций// Подходы к реабилитации детей с особенностями развития средствами образования.- М.,1996.- С..97-105.
 2. Образование взрослых и социальные перемены // Совет Европы: Совет по культурному сотрудничеству.- СПб,
 3. Полякова М.В. Особенности образования взрослых / М.В. Полякова [Электронный ресурс]. Режим доступа: http//urorao.rsvpu.ru/filedirectory/143/27.doc
 4. Сігаєва Л.Є. Принципи навчання дорослих: учень – андрагог / Л.Є. Сігаєва[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7237/1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85.pdf
 1. Хаджирадєва С.К. Навчання дорослих як наукова проблема / С.К. Хаджирадєва // Дошкільна освіта, 2005. – № 2 (8). – Режим доступу: http://lips.zp.ua/states/264– 120032.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус