Магістерська робота

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 013 Початкова освіта 2018-2019 н.р. Денна та заочна форми навчання.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 013 Початкова освіта 2019-2020 н.р. Денна форма навчання.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 013 Початкова освіта 2019-2020 н.р. Заочна форма навчання.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 013 Початкова освіта 2020-2021 н.р. Денна форма навчання.

Теми магістерських робіт для слухачів магістратури спеціальності 013 Початкова освіта 2020-2021 н.р. Заочна форма навчання.

Методичні  рекомендації до написання та захисту магістерських робіт