Зміст та технології професійної підготовки фахівців соціальної сфери 

Анотований з віт 2017

Анотований звіт 2018