Педагогічна наука та освіта у класичному університеті:  акмеологічний підхід

Анотований звіт 2016

Анотований звіт 2017

Анотований звіт 2018