Патопсихологія та психологія здоров’я (016 Спеціальна освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Сидорович О. І.ФПК-21, ФПЛ-21, ФПЛ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФПК-21Сидорович О. І.
ФПЛ-21Сидорович О. І.
ФПЛ-22Сидорович О. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Патопсихологія та психологія здоров’я» є: засвоєння основ патопсихології, вміння користуватись широким арсеналом діагностичних прийомів і методик надасть можливість практичному психологу оволодіти знаннями психологічних механізмів виникнення і динаміки психопатологічних розладів, що створить фундамент для успішної діагностики та психологічної корекції найбільш поширених форм психічної патології.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Патопсихологія та психологія здоров’я» є: оволодіти такими базовими поняттями патопсихології, як норма, патологія, симптом, синдром, розлад, а також основними патопсихологічними методами дослідження.

Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної програми студенти повинні: знати:

 • коло завдань, що розв’язуються патопсихологiєю;
 • основні патопсихологічні синдроми;
 • специфіку патопсихологічних проявів у різних нозологічних групах;

вміти:

 • володіти психологічними методами дослідження аномальних психічних явищ;
 • володіти навичками формулювання патопсихологічного заключення.

Рекомендована література

Основна

 1. Максименко С. Д. Патопсихологія: Навч. посіб. / С. Д. Максименко – К.: КММ, 2010. – 208 с.
 2. Мартинюк І. А. Патопсихологія: Навч. посіб. / І. А. Мартинюк – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 208 с.
 3. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа‖ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с.
 4. Толкунова І.В., Гринь О.Р., Смоляр І.І., Голець О.В. Психологія здоров’я людини /за ред. І.В.Толкунової. – Київ: 2018. – 156 с.

 Допоміжна

 1. Блейхер В. М. Патопсихологічна діагностика. / В. М. Блейхер, И. В. Крук. – Київ: Здоров’я, 1986. –280 с.
 2. Максимова Н. Ю. Основи дитячої патопсихології: навч. посіб. / Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна, В. М. Піскун. – К.: Главник, 2008. – 158 с.
 3. Мар’єнко Б. С. Основи психопатології. / Б. С. Мар’єнко. – Львів: Видав. центр ЛНУ, 2006.

Матеріали

Матеріали лекцій: 

Лекція 1. Патопсихологія та психологія здоров’я як галузі психологічної науки

Лекція 2. Загальна семіотика психічних розладів

Лекція 3. Розлади сенсорно-перцептивної сфери

Лекція 4. Розлади мнестичної сфери

 

 

_______________________________________________

Теми семінарських занять