Пізнай себе: від самопізнання до реалізації власних ресурсів

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Семенів Н. М.ФПЛ-21, ФПЛ-22, ФПК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФПЛ-21доцент Семенів Н. М.

Опис курсу

Курс «Пізнай себе:  від самопізнання до реалізації власних ресурсів» посідає важливе місце в галузі формування наукового світогляду людини. Навчальний курс спрямовано на формування знань про  себе і свої особистісні потенційні  можливості. Розкриєте  нове розуміння себе і здобудете впевненість, внутрішню гармонію, спокій в собі , а також вміння взаємодіяти зі своєю особистою  силою,  чути себе, управляти емоціями і життям в цілому, жити яскраво і  в потоці. Відчуєте  натхнення і  безкрайню  любов до себе і свого життя. Навчальним планом передбачено в рамках курсу: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); з яких 32 годин аудиторних занять (16 год. лекцій та 16 год. практичних) і 58 годин самостійної роботи.

  Результати навчання:    

знати:

 • основні напрями розвитку  самопізнання ;
 • свої психологічні особливості, потенційні здібності;
 • механізми управління своєю увагою ,  емоціями;
 • самопізнання та розкриття свого духовного потенціалу.

 

                                  вміти:

 • розкрити в собі неординарні здібності , свій потенціал, власні ресурси , інтуїцію;
 • навчитись слухати і розуміти сигнали свого тіла;
 • управляти емоціями і життям в цілому;
 • звільнитись від постійної напруги, стресу, тривожності;
 • навчитись відчувати  внутрішню гармонію, впевненість і спокій в сьогоденні;
 • відчувати натхнення і безкрайню  любов до себе і свого життя, йти легко своїм життям.

 

Ключові слова: Пізнай себе, самопізнання, реалізація власних ресурсів, пізнання, психологія, свідомість , самосвідомість, особистість.

Рекомендована література

 1. Кові Стівен. 7 звичок надзвичайно ефективних людей.Х.:Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”.2012. 384с.
 2. Мерфі Джозеф. Сила підсвідомості. Як спосіб мислення змінює життя.Х.: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”. 2022. 288с.
 3. Рязанцева О. Ю., Бринза І. В. До проблеми діагностики екзистенціальних ресурсів особистості // Актуальні  проблеми психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка [за ред. С.Д. Максименка]. – Житомир: “Видво ЖДУ ім. І. Франка, 2010.- Т. 7. – Вип. 23. – С. 201-209

4.Терлецька Л. Г. Процес самопізнання, його структура і роль у становленні особистості / Л. Г. Терлецька // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2012. –  Вип. 14.  – С. 152-158

5.Франкл Віктор. Сказати життю “Так”.  https://worldinbooks.com.ua/knigi/skazaty-zhyttiu-tak-psykholoh-u-kontstabori-viktor-frankl

6.Штепа О. С. Значення психологічних ресурсів в актуалізації смислових конструктів Проблеми сучасної   психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана  Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А.  Онуфрієвої. – Вип. 45. –  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. C.429–450. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.429-450

 1. https://pyrogiv.kiev.ua/yak-piznati-sebe-psixologiya/
 2. https://wkrolik.com.ua/piznajte-sebe/

9. https://freestyle.in.ua/samopiznannya-etapi-sut-ta-sama-meta-dlya-lyudini/

Силабус: Пізнай себе: від самопізнання до реалізації власних ресурсів 2023

Завантажити силабус