Спеціальність 012 Дошкільна освіта

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Іспит
32 64 2:4 Іспит
32 0:2 Іспит
АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ ДІТЕЙ З ОСНОВАМИ ВАЛЕОЛОГІЇ (012) 32 32 2:2 Іспит
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Дитяча психологія (012, 016) 32 32 2:2 Іспит
Нові інформаційні технології (012 “Дошкільна освіта”) 16 32 1:2 Залік
Основи медичних знань та педіатрія 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Залік
0:0 Немає

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 64 2:4 Залік
Основи природознавства з методикою 32 32 2:2 Іспит
Малювання ліплення 180 0:11,3 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 64 2:4 Іспит
32 0:2 Залік
32 32 2:2 Іспит
Основи природознавства з методикою 32 32 2:2 Іспит
64 0:4 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
48 0:3 Іспит
26 1,6:0 Немає
32 32 2:2 Залік
Д-ПМ 0:0 Залік
Дитяча практична психологія (6.010105 Спец. освіта) 14 14 0,9:0,9 Залік
Дошкільна лінгводидактика 32 32 2:2 Іспит
Риторика та культура мовлення педагога (012 Дошкільна освіта) 32 0:2 Залік
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень 16 32 1:2 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (спеціальність 012 “Дошкільна освіта”) 32 0:2 Іспит
16 32 1:2 Залік
24 24 1,5:1,5 Залік

6-й семестр

7-й семестр

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 40 1,3:2,5 Іспит
20 20 1,3:1,3 Залік
Музикотерапія та логоритміка (012) 20 20 1,3:1,3 Залік
Педагогічне проектування в професійній діяльності вихователя (012 “Дошкільна освіта”) 20 20 1,3:1,3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
40 20 2,5:1,3 Залік

 

Освітні програми