Навчальний план (спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність  013 Початкова освіта

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Залік
16 0:1 Іспит

3-й семестр

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
64 0:4 Залік
Дошкільна педагогіка 32 32 2:2 Іспит
Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою 32 32 2:2 Немає
Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти 42 48 2,6:3 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
12 0,8:0 Немає
0:0 Немає
26 1,6:0 Немає
16 64 1:4 Іспит
Д-ПМ 0:0 Залік
Дитяча практична психологія (6.010105 Спец. освіта) 14 14 0,9:0,9 Залік
Дошкільна лінгводидактика 32 32 2:2 Іспит
Нові інформаційні технології (012 “Дошкільна освіта”) 32 48 2:3 Залік
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (012 “Дошкільна освіта”) 16 32 1:2 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (спеціальність 012 “Дошкільна освіта”) 32 0:2 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
18 6 1,1:0,4 Залік
0:0 Немає
7 0,4:0 Іспит
10 38 0,6:2,4 Залік
32 128 2:8 Іспит
Дошкільна лінгводидактика 64 32 4:2 Іспит
Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності (012 “Дошкільна освіта”) 12 12 0,8:0,8 Залік
Основи корекційної педагогіки 48 3:0 Залік
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (012 “Дошкільна освіта”) 32 32 2:2 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
90 0:5,6 Іспит
Країнознавство (012″Дошкільна освіта”) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Педагогіка сімейного виховання 28 28 1,8:1,8 Залік
Теорія і методика музичного виховання (012 “Дошкільна освіта”) 0:0 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
60 0:3,8 Іспит
20 40 1,3:2,5 Іспит
Педагогічне проектування в професійній діяльності вихователя (012 “Дошкільна освіта”) 20 20 1,3:1,3 Іспит
«Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності» 10 10 0,6:0,6 Залік