Спеціальність 012 Дошкільна освіта

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Іспит
32 64 2:4 Іспит
32 0:2 Іспит
АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ ДІТЕЙ З ОСНОВАМИ ВАЛЕОЛОГІЇ (012) 32 32 2:2 Іспит
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Дитяча психологія (012, 016) 32 32 2:2 Іспит
Навчальна (пед) практика (в групах дітей дошкільного віку) 180 0:11,3 Диф. залік
Нові інформаційні технології (012 “Дошкільна освіта”) 32 0:2 Іспит
Основи медичних знань та педіатрія 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (ФПД-11,12) 32 0:2 Залік
0:0 Немає

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дошкільна педагогіка 32 64 2:4 Залік
Малювання ліплення 180 0:11,3 Залік
Навчальна (педагогічна) практика у групах дітей дошкільного віку 180 0:11,3 Диф. залік
Основи природознавства з методикою 32 32 2:2 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
64 0:4 Залік
32 32 2:2 Іспит
Дошкільна педагогіка 32 64 2:4 Іспит
Курсова робота 30 0:1,9 Курсова робота
Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей раннього віку) 135 0:8,4 Диф. залік
Основи природознавства з методикою 32 32 2:2 Іспит
Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти 32 64 2:4 Іспит
64 0:4 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
12 0,8:0 Немає
0:0 Немає
26 1,6:0 Немає
Д-ПМ 0:0 Залік
Дитяча практична психологія (6.010105 Спец. освіта) 14 14 0,9:0,9 Залік
Дошкільна лінгводидактика 32 32 2:2 Іспит
Дошкільна педагогіка 48 0:3 Іспит
Нові інформаційні технології (012 “Дошкільна освіта”) 32 80 2:5 Залік
Педагогічна практика у групах дітей дошкільного віку 180 0:11,3 Диф. залік
Риторика та культура мовлення педагога (012 Дошкільна освіта) 32 0:2 Залік
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень 16 32 1:2 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (спеціальність 012 “Дошкільна освіта”) 32 0:2 Іспит
24 24 1,5:1,5 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
18 6 1,1:0,4 Залік
0:0 Немає
7 0,4:0 Іспит
10 38 0,6:2,4 Залік
Дошкільна лінгводидактика 64 32 4:2 Іспит
Курсова робота 30 0:1,9 Курсова робота
Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності (012 “Дошкільна освіта”) 12 12 0,8:0,8 Залік
Навчальна психолого-педагогічна практика (в групах дітей дошкільного віку) 90 0:5,6 Диф. залік
Основи корекційної педагогіки 48 3:0 Залік
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва ( 32 128 2:8 Іспит
Теоретичний курс англійської мови (фонетика, граматика) 012 «Дошкільна освіта» 24 48 1,5:3 Іспит
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень 32 32 2:2 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
90 0:5,6 Іспит
32 16 2:1 Залік
Країнознавство (012″Дошкільна освіта”) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Педагогіка сімейного виховання 28 28 1,8:1,8 Залік
Педагогічна практика зі спеціалізації (в групах дітей дошкільного віку) 90 0:5,6 Диф. залік
Теорія і методика музичного виховання (012 “Дошкільна освіта”) 16 32 1:2 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
60 0:3,8 Іспит
20 40 1,3:2,5 Іспит
20 20 1,3:1,3 Залік
Виробнича практика 270 0:16,9 Диф. залік
Музикотерапія та логоритміка (012) 20 20 1,3:1,3 Залік
Педагогічне проектування в професійній діяльності вихователя (012 “Дошкільна освіта”) 20 20 1,3:1,3 Іспит
«Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності» 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:
40 20 2,5:1,3 Залік

 

Освітні програми