Тренінг креативності та розвитку критичного мислення (012 «Дошкільна освіта»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
524доцент Цюра С. Б.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
524ФПД-31доцент Цюра С. Б.
ФПД-32доцент Цюра С. Б.

Опис курсу

Мета курсу оволодіння креативним мисленням та функціональною моделлю
критичного мислення, що базується на ґрунті цінностей, усвідомленості,
самостійності, рефлексивності, цілеспрямованості, контрольованості,
самоорганізованості когнітивних дій.
Основними завданнями є оволодіння студентами:
– знаннями про креативність і її ознаки, такі її особливості як легкість,
гнучкість, оригінальність, точність, підходи до розвитку творчого мислення,
вміннями стимулювання і уплавління несвідомими детермінантами
творчості;
– знаннями основні характеристики критичного мислення, метакогнітивні
вміння і функціональну модель критичного мислення, вміннями
застосовувати техніки критичного мислення,

Силабус:

Завантажити силабус