основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
510доцент Білан О. І.ФПД-31, ФПД-32
624доцент Білан О. І.ФПД-31, ФПД-32

Опис курсу

Метою курсу є поглиблене та розширене ознайомлення студентів з специфікою відображення дійсності в образотворчому мистецтві, його функцією в суспільстві, історією художніх напрямків у мистецтві та методикою зображувальної діяльності дітей дошкільного віку.

Завдання курсу:- ознайомлення з основними видами та жанрами образотворчого мистецтва, засобами їх художньої виразності;
-вивчення питання розвитку історії світового та українського образотворчого мистецтва;
-вивчення сучасних досліджень з питань ознайомлення дітей дошкільного віку з різними видами образотворчого мистецтва;
-ознайомлення з інноваційними техніками зображення в малюванні, ліпленні, аплікації;
-формування образотворчих умінь иалювання, ліплення, аплікації та конструювання;
-оволодіння знаннями методики зображувальної діяльності дітей дошкільного віку;
-оволодіння знаннями особливостей розвитку в дітей дошкільного віку образотворчих здібностей і шляхи формування творчості в їх образотворчій діяльності.

Рекомендована література

1.Антонович Є.А.,Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.С. Декоративно-прикладне мистецтво. –Л., 1992. – 271 с.
2.Базовий компонент дошкільної освіти України. – К., 2012.
3.Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля». – Тернопіль: Мандрівець, 2012. –264с.
4. Кардашов В.М. Теорія та методика викладання образотворчого мистецтва. Навч. пос. – К.: Вид.Дім «Слово», 2007. -296 с.
5. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. Навч. пос. – К.: Вища школа, 2002
6. Кириченко М.А.Український народний декоративний розпис.: Навч. пос. – К.: Знання-Прес, 2006. -228с.
7. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей. Навч. пос. – К.: Кондор, 2009. – 200 с.
8. Купріянко В.І, Міхіна І.Б. Петриківський первоцвіт. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 40 с.
9.Луцан Н.І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну. Навч. пос. – К.: Вид.Дім «Слово», 2009. -172 с.
10.Сухорукова Г.В., Дронова О.О., Голота Н.М., Янцур Л.А. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі. Підручник. – К.: Вид.Дім «Слово», 2010. -376 с.
11.Терещенко О.П. Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності. – К.: Світич, 2009 .
12. Якименко С.І. Зображувальна діяльність. Перша молодша група. – Т.,2003. – 34 с.

Допоміжна

1.Горошко Н.А. Зображувальна діяльність у ДНЗ. – Х.: Ранок, 2007. – 142с.
2. Дронова О.О. Дитячий малюнок як засіб збагачення педагогічної компетентності
батьків.// Вісник Глухів. Пед. унів. Вип. 2., 2003. – С. 45 – 50.
3.Зяткіна І.А. Дивовижний світ витинанки. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. –96с
4.Калмикова Л.О. Сучасні проблеми наступності й перспективності та шляхи їх упровадження. // Дитинство. – Переяслав – Хмельницький, 2000. -189 с.
5.Кара-Васильєва Т.І. Декоративне мистецтво України 20 століття. – К., 2005.
6.Кириченко Н.Т. Сюжетне малювання в дитячому садку. – К.,1998. – 112с.
7.Міщенко Г.М. Витинанка – від традицій до сучасного образотворення. // Народне мистецтво. – 2004. – № 1 – 2. – С.28 – 29.
8. Марченко О.В. Мистецтво Петриківського розпису. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. –72с.
9.Овчаренко Л.Р., Самсін В.Р. Світ образотворення руками малюка. – Львів: Ліга: Прес. -218с.
10..Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» / Р.М.Борщ, Д.В. Самойлик – Тернопіль: Мандрівець, 2013. –72с.
11.Пікуш А. Основи національної культури. // Народне мистецтво. – 2003. – № 3 –4–С.2–8.
12. Тименко В.П. Ігри-забави з будівельним матеріалом. – К.: Спалах, 2001.
13. Харченко О.В, Горшкова – Кондаурова Н.О. Мистецтво Петриківського розпису. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 72с.
14.Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання. – К., 1998. -236с.
15. Якименко С.І. Зображувальна діяльність. Перша молодша група. – Т.,2003. – 34 с.