Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Новосельська Н. Т.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6128ФПД-31доцент Новосельська Н. Т.
ФПД-32доцент Новосельська Н. Т.

Опис курсу

Метою курсу є поглиблене та розширене ознайомлення студентів з специфікою відображення дійсності в образотворчому мистецтві, його функцією в суспільстві, історією художніх напрямків у мистецтві та методикою зображувальної діяльності дітей дошкільного віку.

Завдання курсу:

– ознайомлення з основними видами та жанрами образотворчого мистецтва, засобами їх художньої виразності;
– вивчення питання розвитку історії світового та українського образотворчого мистецтва;
– вивчення сучасних досліджень з питань ознайомлення дітей дошкільного віку з різними видами образотворчого мистецтва;
– ознайомлення з інноваційними техніками зображення в малюванні, ліпленні, аплікації;
– формування образотворчих умінь малювання, ліплення, аплікації та конструювання;
– оволодіння знаннями методики зображувальної діяльності дітей дошкільного віку;
– оволодіння знаннями особливостей розвитку в дітей дошкільного віку образотворчих здібностей і шляхи формування творчості в їх образотворчій діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво: навч.-метод. посіб. Ч. 1 / М. В. Гнатюк. – Івано-Франківськ : ЯРИНА, 2016. – 196 с. : іл. 
 2. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво. Методика навчання дітей молодшого віку: навч.- метод. посіб. Ч. 2. – Івано-Франківськ, 2017. – 246 с.: іл.
 3. Кардашов В.М. Теорія та методика викладання образотворчого мистецтва. Навч. пос. – К.: Вид. Дім «Слово», 2007. -296 с.
 4. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти: навчальний посібник / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – К.: Вища школа, 2002. – 190 с.: іл.
 5. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис: навчальний посібник / М.А. Кириченко. – К.: Знання – Прес, 2006. – 228с.
 6. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей: навчальний посібник/ В.П.Котляр. – К.: Кондор, 2006. – 200 с.
 7. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну. Навч. пос. – К.: Вид. Дім «Слово», 2009. -172 с.
 8. Михайленко В.Є. Основи композиції: навчальний посібник/ В.Є. Михайленко. – К.: Каравела, 2004. – 304 с.
 9. Сухорукова. Г.В. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: підручник/ Г.В. Сухорукова, О.О. Дронова, Н.М. Голота, Л.А. Янцур/ за заг. ред. Г.В. Сухорукової. – К.: Слово, 2010. – 376 с.: іл.
 10. Терещенко О.П. Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності. – К.: Світич, 2009 .
 11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура : навчальний посібник / І. М. Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с.
 12. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення: навчальний посібник / М. Яремків. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 112 с.

Допоміжна

 1. Басанець Л.В. Художні техніки рисунка: навчальний посібник  / Л.В. Басанець. – Одеса: ОДПІ, 2002 – 128 с.
 2. Гаврилюк О. Нові технології навчання — ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів / О. Гаврилюк // Рідна школа – – № 6. – С. 68 – 71.
 3. Жердзицький В. Є. Живопис. Техніка і технологія: навчальний посібник / В. Є. Жердзицький. – X.: Колорит, 2006. – 327 с.
 4. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т.1/ Я.П. Запаско, І.В. Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О. Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 2000. – 364 с., – 316 іл.
 5. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т.2 / Я.П. Запаско, І.В. Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О. Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 2000. – 400 с., – 279 іл.
 6. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. / Р.В. Захарчук-Чугай. – Л.: Інститут народознавства НАН України, 2007. – 336 с.
 7. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю». / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. – К.: Либідь, 2005. – 280 с.
 8. Красноголовець О. С. Основи скульптури: навчальний посібник / О. С. Красноголовець. – К.: Знання, 2008. – 171 с.

Матеріали

Робоча програма

Основна та допоміжна література

Методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали до самостійної роботи студентів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму