Новосельська Надія Тадеївна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: nadiya.novoselska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Методики навчання освітніх галузей у початковій школі, історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки, інноваційні технології навчання і виховання у вищій школі

 

Курси

Публікації

 Статті у наукових фахових виданнях

 1. Новосельська Н.Т. Національно-патріотична спрямованість змісту букварів (середина 80-х-середина 90-х років ХХ століття) / Н.Т. Новосельська // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2-2016). – Ч. 2. – С. 212–218.
 2. Новосельська Н.Т. Формування екологічної культури молодших школярів у оповіданнях Василя Сухомлинського / Н.Т. Новосельська // Молодий вчений: науковий журнал. – 2016. – №12 (1 (40)). – С. 483–486.
 3. Новосельська Н.Т. Національні цінності у змісті букварів та їхня роль у формуванні особистості / Н.Т. Новосельська // Збірник наукових праць ХГПА «Наукові записки кафедри педагогіки». – Харків : ХНУ, 2017. – Вип. 40. – С. 127–135.
 4. Новосельська Н.Т. Поезія Ліни Костенко як чинник національного виховання учнів початкових класів (на матеріалах читанок для початкової школи) / Н.Т. Новосельська // Педагогічний часопис Волині: наук. журнал Східноєвропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – 2017. – №2(5). – С. 81–86.
 5. Новосельська Н.Т. Поезія Тараса Шевченка як чинник патріотичного виховання молодших школярів (на матеріалах читанок для початкової школи) / Н.Т. Новосельська// Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Херсон : Херсон. держ.ун-т, 2017. – Вип. LXXV. Т, 2. – С. 60–64.
 6. Новосельська Н.Т. Читанка як засіб виховання поваги та любові до української мови / Н.Т. Новосельська // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2017. – № 2. – С. 111–115.
 7. Новосельська Н.Т. Морально-етичне виховання молодших школярів засобами усної народної творчості (на матеріалах читанок О. Савченко для другого класу) / Н.Т. Новосельська // Наукове фахове видання з педагогічних наук «Гірська школа Українських Карпат», ДВНЗ «Прикарпатський національний ун-т ім. В.Стефаника», м. Івано-Франківськ, 2017. – № 16. – С.186-189.
 8. Новосельська Н.Т. Виховання любові до краси рідного краю в поезії Лесі Українки (на матеріалах читанок для початкової школи) / Н.Т. Новосельська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Тернопіль, 2018. № 1. – С. 33–39.
 9. Новосельська Н.Т. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до позаурочної виховної роботи: види діяльності, ідеї, результат / Н. Т. Новосельська, Б. В. Клуб // Молодий вчений. — 2019. — №10 (74). – С. 239-243.
 10. Новосельська Н. Т. Професійно-творчий саморозвиток особистості: акмеологічний підхід / Н. Т. Новосельська, О. В. Струсь // Молодий вчений. — 2019. — №11. – С.229-232.
 11. Novoselska N., Budnyk O., Fomin K., Voitovych A. Preparing Teachers to Organize Dialogic Learning of Students: Communicative Aspect. Revista Inclusiones. Vol. 7. Núm. 4. Octubre/Diciembre, 2020. Pp. 117-129. ISSN 0719-4706 (Web of Science).
 12. Новосельська Н. Т. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до виховної діяльності на основі компетентнісного підходу / Н. Т. Новосельська, І. А. Харечко // Молодий вчений. — 2020. — №10 (86). – С. 147-150.
 13. Новосельська Н.Т. Використання LEGO – технології в освітньому просторі НУШ / Н. Т. Новосельська, О.П. Тимечко // Молодий вчений. — 2020. — №10. – С. 144-146.
 14. Новосельська Н.Т. Професійно-естетична готовність майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності / Н. Т. Новосельська, О. С. Павлючик // Молодий вчений. — 2020. — №11. – С. 89-92.
 15. Новосельська Н.Т. Форми освітнього процесу у закладі дошкільної освіти та початковій школі у контексті наступності: компаративний підхід. /Н.Т. Новосельська, О.Т. Кузіна// «Освітній дискурс: збірник наукових праць», – Київ: ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2021. – Вип. 38 (11-12). С. 65-73.
 16. Новосельська Н.Т. Діагностика рівня розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи / Н.Т. Новосельська, М.С. Кохан// Інноваційна педагогіка, 2022. Випуск №. 44. Т.2. С. 24-28.
 17. Новосельська Н.Т. Комп’ютерні ігри як засіб розвитку пізнавальної активності дітей старшого  дошкільного віку / Н.Т. Новосельська, О.Т. Кузіна // Інноваційна педагогіка, 2022. Випуск №. 54. Т.2. С. 24-27.

Статті у зарубіжних наукових виданнях

 1. Новосельська Н. Т. Біблійні легенди – основа християнського виховання молодших школярів (на матеріалах читанок О. Савченко для четвертого класу). Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce : materialy Medzinár. vedecko-praktická konf., (Sládkovičovo, 10–11 marca 2017). Sládkovičovo, 2017. С. 35–37.
 2. Новосельська Н.Т. Оповідання Василя Сухомлинського як засіб виховання милосердя в молодших школярів (на матеріалах читанок для початкової школи) / Н.Т. Новосельська // // Osobowość, społeczeństwo, polityka: materiały VI Miẹdzyn. Konfer. Nauk.-Prakt. / Pod red. J. Kota. – Lublin : WSEI, 2017. – S. 185–187.
 3. Новосельська Н. Т. Структурні компоненти професійно-естетичної готовності майбутніх учителів початкової школи до педагогічної діяльності / Н. Новосельська, О. Павлючик // EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS: збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Рим, Італія, 28-30 листопада 2020. – С. 388-391.
 4. Новосельська Н.Т. «Освітня технологія «flipped learning»: проблеми і можливості застосування». Освітні інновації: виклики 2020. Збірник наукових есе учасників стажування «Особливості фінської системи освіти» (Фінляндія, Гуйттінен, 26.10 – 20.11.2020) / Західно-Фінляндський Коледж, відділ освіти мерії м. Гуйттінен, польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» – Гуйттінен 2020 – 79 с. С. 39-43.
 5. Новосельська Н. Т. Функції гуманістичних цінностей в контексті образотворчої діяльності / Н.Новосельська, Н.Вакаров// MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT: збірник статей V Міжнародної науково-практичної конференції. – Чикаго, США, 28-30 жовтня 2021. – С. 426-430.
 6. Новосельська Н.Т. Структурні компоненти гуманістичних цінностей / Н.Новосельська, Н.Вакаров // INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE: збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Ванкувер, Канада, 1-3 грудня 2021. С. 560-568.
 7. Новосельська Н.Т. Формування соціальної компетентності учнів початкової школи / Н. Новосельська, С. Шевчик // INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE: збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Ванкувер, Канада, 1-3 грудня 2021. С. 569-575.
 8. Новосельська Н. Т. Забезпечення наступності у формуванні дизайнерського мислення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Н.Новосельська, А.Захарчук // MODERN ASPECTS OF SCIENCE AND PRACTICE: збірник статей ХI Міжнародної науково-практичної конференції. – Мельбурн, Австралія, 30 листопада – 03 грудня 2021 р. С. 388-391.
 9. Новосельська Н. Т. Напрями наступності між дошкільною та початковою освітою / Н.Новосельська, А.Захарчук // MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS: збірник статей III Міжнародної науково-практичної конференції. – Стокгольм, Швеція, 5-7 грудня 2021 р. С.492-497.
 10. Новосельська Н. Т. Реалізація принципу наступності на рівні дошкільної та початкової освіти / Н.Новосельська, А.Захарчук // TOPICAL TENDENCIES OF SCIENCE AND PRACTICE: збірник статей ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Едмонтон, Канада, 07–10 грудня 2021р. С. 369-371.
 11. Новосельська Н. Т. Умови формування пізнавальних інтересів молодших школярів / Н.Новосельська, І.Шелемех // SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS: збірник статей V Міжнародної науково-практичної конференції. – Токіо, Японія, 8-10 грудня 2021. С.503-507.
 12. Новосельська Н.Т., Кохан М.С. Способи активізації пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку. INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE: збірник статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 лют. 2022 р. Ванкувер, Канада, 2022. С. 448-451.
 13. Новосельська Н.Т., Вороновська Ю.М. Критерії формування інформаційно-цифрової компетентності здобувачів початкової освіти в умовах Нової української школи. MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS: збірник статей V Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 лют. 2022р. Стокгольм, Швеція, 2022. С. 366-369.
 14. Новосельська Н.Т., Панчишин Н.І. Педагогіка партнерства як ключовий компонент формули Нової української школи. EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS: збірник статей I Міжнар. наук.-практ. конф., 13-15 лютого 2022р. Барселона, Іспанія, 2022. С. 330-332.

Статті у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій 

 1. Новосельська Н.Т. Наступність у роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи як умова успішної адаптації дітей до шкільної освіти / Н. Т. Новосельська // Матеріали теоретико-практичного семінару «Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності». – Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 20 січня 2017р. – С. 129–132.
 2. Новосельська Н.Т. Твори про українську мову як засіб виховання національної свідомості молодших школярів / Н.Т. Новосельська // Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства в освітньому просторі: проблеми та перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 15 березня 2017 р. – Слов’янськ : ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2017. – C. 88–93.
 3. Новосельська Н.Т. Формування гуманістичних цінностей молодших школярів у навчально-виховній діяльності / Н.Т. Новосельська // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки». – Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м.Київ, 1-2 грудня 2017 р.С. 30-32.
 4. Новосельська Н. Т. Національна спрямованість підручників з позакласного читання для початкової школи./ Н.Т. Новосельська // Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. (03-04 травня 2018р.) Львів, 2018. С. 66-67.
 5. Новосельська. Н. Т. Професійні чинники формування мобільності майбутнього педагога //Н. Новосельська, С. Гулка // Збірник студентських наукових досліджень «Освітній альманах». – Вип. 2 / за заг. ред. Н.І. Мачинської. – Львів, 2019. – 211 с. – С. 43-47.
 6. Новосельська Н.Т. Акмеологічні засади формування професіоналізму майбутнього вчителя початкових класів / Н.Т. Новосельська, О. В. Струсь. // Збірник студентських наукових досліджень «Освітній альманах» [передм., впоряд. Н. Мачинська]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Вип. 2. – С. 193–196.
 7. Новосельська Н.Т. Акмеологічні особливості професійної готовності майбутнього вчителя початкових класів / Н.Т. Новосельська, О. В. Струсь. // Матеріали студентської науково-практичної конференції кафедри початкової та дошкільної освіти «Сучасні тенденції та актуальні проблеми педагогічної освіти». / Відп. за вип. Н. Мачинська, І. Василенко, упоряд. М. Стахів, Р. Жаркова, Г. Крохмальна, С. Кость, Н. Ростикус. – Вип. 4 – Львів, 2019. – С. 110 – 112.
 8. Новосельська Н.Т. Особливості підготовки майбутнього вчителя початкових класів до позаурочної виховної роботи. /Б. В. Клуб, Н. Т. Новосельська// Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки “Актуальні проблеми української освіти” / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 11. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – С. 25 – 28.
 9. Новосельська Н. Т. Професійно-виховна компетентність майбутніх учителів початкових класів /Н. Новосельська, І. Харечко// Збірник студентських наукових досліджень «Освітній альманах» – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – Вип. 3.– 217с. – С. 192-195.
 10. Новосельська Н.Т. Вплив декоративно-прикладного мистецтва на формування національної свідомості школярів / Н.Т. Новосельська, О. Т. Денис // Збірник тез доповідей першої науково-практичної конференції «Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів» – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – Вип. 1.- 248с. – С. 94-97.
 11. Новосельська Н. Т. Національна свідомість: єдність суспільної та індивідуальної свідомості / Н. Т. Новосельська, О. Т. Денис// Збірник студентських наукових досліджень «Освітній альманах» [вступ. слово, впоряд., заг. редак. Н. Мачинська]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – Вип. 4.- 218с. – С. 54-59.
 12. Новосельська Н. Т. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи / Н. Т. Новосельська, О. В. Гінда // Збірник студентських наукових досліджень «Освітній альманах» [вступ. слово, впоряд., заг. редак. Н. Мачинська]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021.  –  Вип. 4.- 218с. – С. 37-41.

Наукова біографія

Освіта:

 • Тернопільський державний педагогічний інститут імені Я.О.Галана – спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання та образотворче мистецтво»
 • Магістратура – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія – спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методики початкової освіти»
 • Аспірантура – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – спеціальність 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки

Досвід роботи:

 • 2001-2015 – викладач Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • вересень 2013 – лютий 2015 – викладач кафедри початкової та корекційної освіти філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • лютий 2015 – викладач кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Навчальні дисципліни, які читає:

 • Образотворче мистецтво з методикою навчання
 • Історія педагогіки, теорія та методика виховання

Наукові досягнення:

 • Захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Виховна спрямованість навчальних комплектів з читання для початкової школи (80-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)» (31 жовтня 2018р.) у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, ДК № 050244 від 18 грудня 2018 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти

Художня спадщина українських митців – основа формування національної свідомості молодого покоління. Українська ікона: історія та сучасність.

Нагороди

Розклад