Педагогіка сімейного виховання (012 «Дошкільна освіта»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Цюра С. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
464ФПД-21доцент Цюра С. Б.
ФПД-22доцент Цюра С. Б.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є формування у студентів системного
уявлення про сім’ю як середовище розвитку і виховання; формування
професійних вмінь педагога використовувати знання педагогіки сім’ї для
аналізу її виховної функції та планування і організації педагогічної взаємодії
вихователя дітей раннього та дошкільного віку і сім’ї, яка спрямована на
різнобічний розвиток дитини. Основними завданнями є: оперування знаннями
про педагогіку сім’ї та її роль у розвитку і вихованні дитини раннього та
дошкільного віку, основні психолого-педагогічні засади сімейного виховання;
– спостереження, аналізу, оцінювання та інтерпретування інформації про різні
аспекти і сторони сімейного виховання дітей;
– планування та застосовування шляхів і форм організації взаємодії сімейного
виховного середовища дитини із середовищем її розвитку – професійним
педагогічним та дитячим.

Силабус:

Завантажити силабус