Федина Володимира Степанівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент, доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: volodymyra.fedyna-darmokhval@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • проблеми професійно-педагогічної підготовки фахівців-сходознавців
 • історія освіти і педагогічна думка країн Сходу
 • тенденції розвитку вищої освіти у розвинених країнах
 • організаційно-педагогічні засади реформування освіти в Україні на сучасному етапі
 • особливості морально-етичного виховання в країнах Сходу

Наукові стажування

 • Львівський національний університет «Львівська політехніка».
  Кафедра педагогіки та соціального управління. № 1025-3-10 від 19.03.2019 р.

Сертифікати

Відповідно до даних дисциплін «Організація проектної діяльності в освітньому
середовищі» і «Організація інклюзивного освітнього простору» мною були прослухані
електронні курси, про які свідчать наступні сертифікати:

 • http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2844
 • http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2842

Курси

Публікації

1. Федина-Дармохвал В .С. Майстерність організації процесу навчання східним мовам// Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – К., 2005.− Вип. 3 (13). – С. 281–284.

2. Федина-Дармохвал В .С. Інноваційні підходи у процесі формування ціннісного ставлення у студентів до східних мов// Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. – К., 2005. – Ч.II. – С. 253–259.

3. Федина-Дармохвал В .С. Підготовка фахівців-сходознавців в умовах інтеграції й демократизації вищої освіти в Україні// Другий Український педагогічний конгрес. – Львів, 2006. – С. 439– 449.

4. Федина-Дармохвал В .С. Ціннісне ставлення студентів-філологів до східних мов та особливості його формування// Вісник Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 21. – Ч. 2. – С. 169–175.

5. Федина-Дармохвал В .С. Етнопсихологічні особливості орієнтальних народів у контексті підготовки в Україні майбутніх фахівців-сходознавців// Наукові записки Київського університету «Східний світ»: Збірка наукових праць. – К.: Фенікс, 2010 . – С. 174 –183.

6. Федина-Дармохвал В .С. Особливості принципів добору лексичного матеріалу в контексті підготовки фахівців-сходознавців

7.Федина-Дармохвал В .С. Актуальність профорієнтаційної роботи як умова становлення майбутніх фахівців-сходознавців

8. Федина-Дармохвал В .С. Світові тенденції розвитку системи вищої освіти (порівняльний аналіз). Проблеми підготовки сучасного вчителя: Зб. наук.пр. Уманського державного педагогічного у-ту ім. П. Тичини. – Умань, 2018.– Вип. 17. – С. 311 – 318.

9. Концептуальні ідеї вищої освіти Туреччини в світовому освітньому просторі // Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. – К., 2018. – С.77-86.

10. Федина-Дармохвал В .С., Лещак Т.В. Філософсько-педагогічні погляди на освітні проблеми Туреччини к. ⅩIⅩ –п. ⅩⅩ ст. // Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. – К., 2019. – С.69-75.

11. Федина-Дармохвал В. С., Михайлишин Р.Р. Світові тенденції та іноваційні процеси в системі вищої освіти (на прикладі Туреччини) // Актуальні питання гуманітарнх наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич; Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 29. Том 4. – С. 209-215.

12. Федина-Дармохвал В .С. Світові тенденції розвитку системи вищої освіти (порівняльний аналіз). Проблеми підготовки сучасного вчителя: Зб. наук.пр. Уманського державного педагогічного у-ту ім. П. Тичини. – Умань, 2018.– Вип. 17. – С. 311 – 318.

13. Федина-Дармохвал В .С. Концептуальні засади розвитку вищої освіти в Туреччині // ⅩⅩ Rocznik Polsko-Ukraiński. – Częstochowa – Lwów – Kijów 2018. – 10 p.

14. Федина-Дармохвал В .С., Михайлишин Р.Р. Пріористети і механізми модернізації системи вищої освіти Туреччини // Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. Collective monograph/ – Riga, Latvia, 2020 – С. 354-372.

15. Федина-Дармохвал В .С. Особливості якісних стратегій та формування еталону знань й умінь в процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців // Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити: колективна монографія / Ю.Д. Заячук, О.В.Караманов, В.С. Федина-Дармохвал та ін. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 133-172.

Біографія

Народилася у місті Львові. Закінчила школу із золотою медаллю. Навчалася в університеті імені Івана Франка на філологічному факультеті спеціальність “перська мова, українська мова та література”. Отримала диплом з відзнакою. Згодом навчалася в аспірантурі на кафедрі загальної та соціальної педагогіки того ж університету. Захистила дисертацію по темі “Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців” (м. Київ). Доцент кафедрі загальної та соціальної педагогіки.

Проекти

 1. Global International Scientific Analytical Project;
 2. Членство у Національній федерації наукової аналітики Республіки Україна (НФНАРУ);
 3. Експерт Міжнародних науково-практичних конференцій у мм. Лондон та Київ в рамках регіональної програми проекту Міжнародної Академії Наук та Вищої освіти “Чемпіонат світу, континентальні, національні та регіональні першості з наукової аналітики”;
 4. Членство в Українській асоціації дослідників освіти (УАДО)

Нагороди

 1. Грамота від імені Народного Бюро Великої Соціалістичної Лівійської Арабської Джамахірії в Україні за призове місце у конкурсі “Зелена книга” Муамара Каддафі;
 2. Грамота переможця Всеукраїнського конкурсу “Педагогіка, методики викладання окремих дисциплін”

Методичні матеріали

Розклад