Теорія і практика розвитку емоційного інтелекту (011, “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент, доцент Федина В. С.ФПО-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПО-51доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

Навчальна програма курсу «Теорія і практика розвитку емоційного інтелекту» призначена для студентів V курсу заочної форми навчання факультету педагогічної освіти. Навчальна програма передбачає: формування уявлення студентів про емоційний інтелект; розвиток емоційної компетентності; пошук шляхів подолання емоційного вигорання; оволодіння технологіями трансформації емоційного стану – впливу та управління; набуття практичних навичок антистресового менеджменту.

Курс передбачає набуття студентами знань щодо ролі емоцій в процесі оптимізації майбутньої
діяльності; формування у студентів навичок розпізнання емоцій та регуляції емоціями, як власними, так і
інших людей; розвиток самосвідомості, оволодіння навичками практичного самопізнання; вербалізація емоцій та почуттів; сприймання та розуміння невербальної мови тіла і рухів.

Мета курсу «Теорія і практика розвитку емоційного інтелекту» передбачає набуття студентами знань щодо ролі емоцій в процесі оптимізації майбутньої діяльності; формування у студентів навичок розпізнання емоцій та регуляції емоціями, як власними, так і інших людей.

 

Рекомендована література

1. Барнс А. Як бути усвідомленим. – 2017.
2. Браун Б. Дари недосконалості. Як полюбити себе таким, який ти є. – 2017.
3. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник –
К., 2006.
4. Гарді Б. Не примушуй себе. Альтернатива силі волі. – 2019.
5. Гірник А., Бобрю А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження – К., 2003.
6. Голідей Р. Зберігайте спокій. Щоденна інструкція з вирішення проблем. – 2018.
7. Ґоулман Д. Емоційний інтелект. – 2020.
8. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства – Львів, 2001.
9. Девід С. Емоційна спритність. Як почати радіти змінам і отримувати задоволення від роботи та життя. – 2018.
10. Девідсон Р., Ґоулман Д. Нове «Я». Вплив медитації на свідомість, тіло й мозок. – 2019.
11. Зарицька В.В. Професійно–формувальні передумови розвитку емоційного інтелекту / В.В. Зарицька // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія :
збірник наукових праць. – Харків, 2009. – Вип. 32. – С. 108–118.
12. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник – К., 1997.
13. Кузнєцов М.А., Діомідова Н.Ю. Емоційний інтелект як чинник психоемоційних станів студентів в
умовах іспиту. – Харків: «Діса плюс», 2017. – 189 с.
14. Носенко Е.Л. Емоційний інтелект : концептуалізація феномену, основні функції (монографія) / Е.Л.
Носенко, Н.В. Коврига. – К. : Вища школа, 2003. – 126 с.
15. Носенко, Е.Л. Курс лекцій з дисципліни «Теорія емоційного інтелекту» із завданнями для
самоконтролю/ Е.Л. Носенко, А.Г. Четверик-Бурчак.– Дніпропетровськ: ПП Акцент – 2016. – 114 с.
16. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навч. посібник – К., 2004.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус