Педагогіка (історичний ф-т, 3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Цюра С. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532доцент Цюра С. Б.
Матковський М. Й.
доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

014 середня освіта (історія)

Метою викладання є формування у студентів педагогічного мислення, оволодіння знаннями, уміннями й навичками психолого-педагогічного аналізу навчально-виховного процесу, розвиток розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії вчителя з учнями у ролі рівноправних суб’єктів, партнерів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є

  • оволодіння студентами знаннями теоретичних основ педагогічного процесу; сучасного освітнього простору;
  • основних дидактичних систем; методів, засобів та форм організації навчання;
  • філософських основ сучасного українського виховання;
  • формування адекватного розуміння процесів навчання та виховання як педагогічної
    взаємодії суб’єктів обопільної діяльності;
  • застосування набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної діяльності під час проходження педагогічної практики.

Рекомендована література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму