Анатомія, фізіологія з основами медичних знань (ФПД)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Дробіт Л. Р.ФПД-11, ФПД-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФПД-11Дробіт Л. Р.
ФПД-12Дробіт Л. Р.

Опис курсу

Курс «Анатомія, фізіологія з основами генетики» призначено для бакалаврів першого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення анатомічних і фізіологічних особливостей організму, особливості діагностики, перебігу і принципів терапії найпоширеніших захворювань дитячого віку.

Рекомендована література

 1. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. – Київ, «Професіонал», 2003. – 480 с.
 2. КоцурН.І., Л.П. Товкун та співавт. Анатомія та фізіологія дитячого організму: навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 322с.
 3. Головацький А.С.,ЧеркасовВ.Г. та співавт. Анатомія людини: національний підручник : у 3 т. /Вид. 3-тє, доопрацьоване. – Вінниця, «Нова Книга», 2015. – Том 2. – 455с.
 4. Коляденко Г.І. Анатомія людини. – Київ, «Либідь», 2009. – 390 с.
 5. Музика Ф. В. та співавт. Анатомія людини: навчальний посібник. – Львів: 4ЛДУФК, 2014. – 359 с.
 6. Путинцева Г.Й., РешетнякТ.Е. Медична генетика. – Київ, «Здоров’я», 2001. – 337 с.
 7. Помагайбо В.М., Петрушов О.В. Генетика людини. – Київ, «Академія», 2011. – 320 с. 
 8. Тоцький В.М. «Генетика» 2-е вид. — Одеса: Астропринт, 2002.  712 с.
 9. Сиволоб А.В., Рушковський С.Р., Кир’яченко С.С. та ін. Генетика  – Киів, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 320 с.
 10. Матвієнко С.В., Коссак Б.Й. Основи генетики. – Львів, 2017р. –316с.
 11. О. Д.Луцик Гістологія людини. –  Київ, 2003 – 593 с
 12. Атлас анатомії людини, -ме видання Френк Г. Неттер; наукові редактори перекладу Л.Р. Матешук-Вацеба, І.Є. Герасимюк, В.В. Кривецький, О.Г. Попадинець., 2020 – 36 сторінок