Дробіт Лілія Ришардівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: liliya.drobit@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Публікації

Дробіт Лілія Зовнішні і внутрішні фактори мотивації учіння у дітей з розладами спектру аутизму (РСА) на основі теорії самодетермінації. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка . – 2018. –Вип.3. – С. 112-114
http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_3.pdf

Біографія

Біографія

Освіта:

1999-2000 навчання у Тернопільській державній медичній академії ім. І. Я. Горбачевського за спеціальністю лікувальна справа

2000 – 2005 навчання у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького, за спеціальністю лікувальна справа, присвоєно кваліфікацію лікаря

2011 – 2015 навчання у Львівському національному університеті ім. І. Франка за спеціальністю “Психологія”

2016 – вступ до аспірантури Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю 053 “Психологія”, спеціалізація “Спеціальна психологія”

 

Робота: 1998 – 2003 волонтер у “Віра і Світло”

2014 – 2015 психолог-волонтер у дитячому відділенні КЗ ЛОКПЛ

З 2015  – психолог-консультант у ГО “Родина Кольпінга”

З вересня 2016 р. – асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету ім. І. Франка

Методичні матеріали

Львівський національний університет імені Івана Франка

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН

2016-2017 навч. рік

 

Вид заняття Кількість годин СР Всього  
Л ПС ЛР  
К-сть годин в семестр 16 16
К-сть годин на тиждень 1 1

 

 

 

 

 

 

лекційних, практичних (семінарських) і лабораторних занять

 

Дисципліна „Основи медичних знань та педіатрія”

 

Галузь знань 0101 педагогічна освіта

Напрям підготовки (спеціальність)           «Дошкільна освіта»

Факультет Педагогічної освіти

Курс 1     Семестр  2

 

Кафедра  корекційної педагогіки та інклюзії

 

 

 

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

_________________________

Зав. кафедри __________________________

проф. ________________________________

 

„___” ____________ 2017р.

 

 

Тижні Лекційний курс Практичні (семінарські) заняття Лабораторні роботи К-ть годин СР Видача і прийняття домашніх завдань Контроль поточної успішності
Номер, назва і зміст теми К-ть годин ТЗН Номер, назва і зміст теми К-ть годин ТЗН Номер, назва і зміст теми К-ть годин ТЗН
1 1) Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину. Періоди дитячого віку. Особливості патології у різні періоди дитинства.. Збір анамнезу. Огляд і фізикальні методи обстеження дітей. Лабораторні та інструментальні методи обстеження дітей. Особливості новонародженої дитини.   2 Групи здоров’я. Критерії оцінки стану здоров’я дитини. Центильні таблиці. МКХ-10 – поняття, структура, застосування. Фізичний та нервово-психічний розвиток дитини на 1 році життя. 2 Підготовка до семінарського заняття Семінарське заняття
2 2) Особливості дихальної системи у дітей дошкільного віку. 2 Туберкульоз. Епідеміологічна ситуація в Україні. Муковісцидоз. 2 Підготовка до семінарського заняття Семінарське заняття
3 3) Особливості серцево-судинної системи (ССС)  у дітей дошкільного віку. 2 Вроджені вади серця. Основні синдроми ураження ССС у дітей дошкільного віку. 2 Підготовка до семінарського заняття Семінарське заняття
4 4) Особливості травної системи у дітей дошкільного віку. Особливості сечовидільної системи у дітей до шкільного віку. 2 Особливості травної системи у дітей дошкільного віку.

Дієтичні лікувальні столи, які використо

вуються для лікування і профілактики захворювань органів травлення та сечовидільної системи.

2 Підготовка до семінарського заняття Семінарське заняття
5 5) Особливості ендокринної системи у дітей до шкільного віку. Особливості кровотворної системи у дітей дошкільного віку. 2 Гіпотиреоз. Ендемічний зоб. Метаболічний синдром. Анемії. Гемобластози. 2 Підготовка до семінарського заняття Семінарське заняття
6 6) Особливості нервової системи у дітей дошкільного віку.

Особливості опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку.

 

2 Епілепсія. Невідкладна допомога при епілептичному приступі або статусі. Сколіози:профілактика і принципи лікування. 2 Підготовка до семінарського заняття Семінарське заняття
7 7) Особливості імунної системи у дітей молодшого шкільного віку. Основи вакцинопрофілактики.

Дитячі інфекційні захворювання.

2 Календар профілактичних щеплень. Імунограма.

Типи висипів при дитячих інфекційних захворюваннях. Інкубаційні періоди. Епідеміологія.

2 Підготовка до семінарського заняття Семінарське заняття
8 8) Невідкладні стани у дітей молодшого шкільного віку. Надання першої медичної допомоги при невідкладних станах. 2 Основні принципи надання медичної допомоги при опіках, обмороженнях, укусах кліщів, травмах. 2 Підготовка до семінарського заняття Семінарське заняття
Всього 16   16       Викладачі:

 

Склав:                                            Дробіт Л.Р.

 

Розклад